Udbydere af ejendomme i åben strid

Beskyldningerne fyger mellem udbyderne af skattebegunstigede ejendomsprojekter. Netop som udbyderne har mest travlt, står de splittede om, hvem der er mest seriøse. Den halvdel, der er medlemmer af den nye brancheforening, eller de der står uden for.

Læs mere
Fold sammen
De danske udbydere af ejendomskommanditselskaber er røget i totterne på hinanden, netop som de står over for deres højsæson.

I denne uge op til nytår skal omkring 20 pct. af årets udbudte ejendomsprojekter sælges til skatteplagede danskere, og nu udkæmpes en hård kamp om hvem, der er troværdige.

På den ene side står den nystiftede Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening. På den anden side den halvdel af udbyderne, der ikke er medlem af foreningen.

Flere gange siden foreningen blev stiftet pr. 1. oktober har ikke-medlemmer kritiseret foreningen offentligt. Seneste i sidste uge i Berlingske Tidende, hvor to udbydere, Hansen & Nøttrup og Kristensen & Holmsberg, erklærede, at de ikke er medlemmer, fordi de mener, at kravene for at blive optaget ikke er skrappe nok.

Det har sat sindene i kog i brancheforeningen, der ikke længere vil sidde ikke-medlemmernes kritik overhørig.

»Argumenterne har været, at foreningens regler ikke er stramme nok. Men de, der fremfører kritikken, er firmaer, der enten ikke kan eller vil leve op til foreningens krav og etiske regelsæt,« siger brancheforeningens formand, Jesper Tullin, der er adm. direktør i Finansgruppen, som over for Berlingske Tidende har dokumenteret dette ved at sammenholde foreningens regelsæt med diverse ejendomsprospekter.

Selvkontrol
Der er flere eksempler på, at prospekterne hverken indeholder advokat- eller revisorerklæringer, eksterne vurderinger af ejendommen, og der er uklare oplysninger om, hvad ejendomsudbyderen egentlig skal have i honorar.

Hos investeringsselskabet Kristensen & Holmsberg modererer direktør Jan Kristensen nu kritikken af, at branchenforeningen ikke er skrap nok.

»Vi stiller spørgsmålstegn ved den måde foreningen er bygget op på. I virkeligheden sidder medlemmerne og kontrollerer sig selv. Jeg ville gerne derhen, hvor man havde et uvildigt kontrolorgan, gerne statsligt a la Finanstilsynet, som har kontrol med den finansielle sektor,« siger Jan Kristensen, som dog ikke mener, at det er hans opgave, at arbejde på at få det offentlige ind som kontrolorgan for ejendomsudbyderne.

Han bryder sig i øvrigt heller ikke om, at brancheforeningen er domineret af et par storspillere, som sætter dagsordenen.

Ingen overblik
Også hos Hansen & Nøttrup viser det sig, at argumentet om for svage optagelseskrav nok ikke er hovedårsagen til, at man ikke er medlem af den nye brancheforening. Nærmest tværtimod.

»Vi mener, at man har blandet reglerne for udbud af værdipapirer for meget ind i det. Man ender med at få nogle tommetykke prospekter, fordi enhver detalje skal med, og så ender man med, at investorerne får så mange oplysninger, at de mister overblikket,« siger direktør Niels Jørgen Hansen fra Hansen & Nøttrup.

Han påpeger i den forbindelse, at brancheforeningen er mere rettet imod det store offentlige publikum, mens hans firma samarbejder med en fast erfaren investorkreds, som sidder klar, når der er et projekt.

Niels Jørgen Hansen har i øvrigt ikke lyst til at være i selskab med flere af brancheforeningens medlemmer.

»Vi har set på, hvem der i øvrigt er medlemmer af foreningen. Og der må vi sige, at vi ikke har brudt os om at være i stue med dem alle. Der er nogle, som i deres tidligere virke har forsyndet sig mod de krav, foreningen selv stiller, og man skal have en tillid til, at de for alvor vil forandre sig. Det vil jeg se, før jeg tror det,« siger han.

Forsøg på blåstempling
Jesper Tullin forstår ikke Niels Jørgen Hansens kritik og konstaterer, at Hansen & Nøttrups prospekter hverken indeholder revisorerklæring, advokaterklæring eller ekstern vurdering af ejendommen. Han påpeger endvidere, at foreningens regelsæt først trådte i kraft den 1. oktober i år, og foreningen forholder sig derfor alene til, om medlemmerne overholder reglerne fra denne dato.

En af branchens større aktører, EjendomsVækst, afholder sig fra medlemsskab af brancheforeningen af flere grunde.

Blandt andet forbyder foreningen, at man benytter sig af eksterne sælgere. Endvidere bryder EjendomsVækst sig ikke om, at der er nogle medlemmer i foreningen, der taler med større stemme end andre.

»Men vi fornemmer også, at man gerne vil forsøge at blåstemple sig gennem foreningen. Vi mener, at man skal fokusere på kvatliteten af prospekterne og det, investorerne skal forholde sig til. Og så må vi erkende, at der er nogle, der står udenfor, som vi betragter som yderst seriøse, og som har et godt renomme,« siger EjendomsVæksts adm. direktør, Michael Vad Petersen.