Uansvarlige overbud

Leder. Ekstrem løs finanspolitik, hvis Socialdemokraterne kommer til magten.

I øjeblikket er oppositionspartierne tæt på at have flertallet i de fleste meningsmålinger.

Det betyder, at det ikke urealistisk, at vi får en socialdemokratisk ledet regering efter næste valg.

Derfor er der grund til at lægge mærke de i øvrigt meget sparsomme udmeldinger, der kommer fra partiet, om, hvilken økonomisk politik, der skal føres.

En af de sjældne, men også meget afslørende meldinger kommer fra den forhenværende finansminis-ter Mogens Lykketoft, som vælgerne vragede som statsminister-kandidat ved det sidste valg.

Ifølge Lykketoft vil de offentlige udgifter under en socialdemokratisk ledet regering få lov at vokse med intet mindre end 2,4 procent om året.

Under VK-regeringen er de offentlige udgifter vokset med i gennemsnit 1, 5 procent, selvom det var planen, at de kun skulle vokse 0,5 procent.

Den voldsomme vækst i de offentlige udgifter skyldes blandt andet øgede udgifter til løn og overarbejde. Og er igen udtryk for, at det offentliges produktivitet er faldende, fordi arbejdet ikke effektiviseres. I praksis styres den offentlige sektor af stærke fagforeninger, der lægger laveste fællesnævner til grund for alt, hvad der skal udføres.

En vækst i den offentlige sektor i den størrelses-ordenen, som Socialdemokraterne forestiller sig, er helt uansvarlig.

I stedet må man, som VK-regeringen lægger op til, gå ind og se på den måde, det offentlige producerer på.

At sende flere penge vil blot gøre ondt værre. Det er bedre ledelse, bedre systemer og og bedre personalehåndtering, der er brug for. Steno