Uændrede lønstigninger

Stigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 4,0 og 4,8 procent. Alle tre stigningstakter er dermed uændrede

i forhold til 4. kvartal 2001.


Fortjenesten omfatter dels betalinger for arbejdet inklusiv overtid, dels betalinger under ferie

mv. samt personalegoder og pension.


Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 procentpoint fra 1. kvartal

2001 til 1. kvartal 2002. Stigningen skyldes dels etableringen af en ny opkrævningsordning til betaling af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond

og dels finansieringsbidrag til ATP-indbetalinger for ledige og syge mv. Som ErhvervsBladet har beskrevet er arbejdsgivernes bidrag blevet

finansieret ved en modregning i ATP-kompensationsbeløbet. I 2002 overstiger finansieringsbidragene ATP-kompensationen. Hertil

kommer, at AES-bidraget er blevet fordoblet i 2002. nikaVenter stærkere dollar

Udlandets stærke porteføljeinvesteringer

i USA har været en væsentlig faktor bag dollarens styrke siden 1995. I de første to måneder af 2002 har porteføljeinvesteringerne

vist svaghedstegn. Hvis denne afmatning i porteføljestrømmen fortsætter, giver det risiko for en væsentlig

svækkelse af dollaren på grund af det store underskud på betalingsbalancen, vurderer Danske Analyse under Danske

Bank.


I analysen argumenteres for, at afmatningen i porteføljestrømmen ikke er af permanent karakter. Det afhænger

dog af udviklingen på aktiemarkedet, tilføjer analytikerne. Danske Analyse tror, at aktiemarkedet har passeret bunden,

hvilket vil bidrage til at styrke porteføljestrømmen ind i USA.


Derfor fastholder analytikerne deres positive syn

på dollaren, selvom de i lyset af risikoen for en mere permanent afmatning af porteføljestrømmen har dæmpet

deres forventninger til størrelsen af styrkelsen.


Banken venter, at euro vil ligge i 0,88 dollar om tre måneder

og 0,90 dollar om både seks og 12 mdr. En euro kostede knap 0,94 dollar fredag formiddag. RB-Børsen

Større

offentligt forbrug

En stigning i det offentlige forbrug i 1. kvartal på 1,5 pct. på årsbasis indikerer ifølge

cheføkonom hos Handelsbanken, Bo Overvad, at det kan blive svært for regeringen at fastholde målsætningen

om en lav stigning i indeværende år. Det skriver han i en kort kommentar til det netop offentliggjorte nationalregnskab

for 1. kvartal fra Danmarks Statistik. Kvartalsstigningen i det offentlige forbrug var på 0,1 pct.


RB-Børsen

Aftagende

inflation

Forbrugerpriserne i eurozonen steg med 2,0 pct. i maj i forhold til maj sidste år, viser foreløbige tal fra

eurozonen. Inflationen er dermed aftaget markant i forhold til april, da forbrugerpriserne steg med 2,4 pct. Analytikere adspurgt

af Bloomberg News havde ventet en stigning på 2,1 pct.


Den Europæiske Centralbank (ECB) har længe kæmpet

med for høje inflationstakter i forhold til sin målsætning om en årsvækst i forbrugerpriserne på

2,0 pct. på mellemlangt sigt. Sidst inflationen var nede på 2,0 pct., var i december 2001. RB-Børsen

Stop

for boligskat

Finansminister Thor Pedersen (V) er bestemt ikke tilfreds med, at de danske boligejere får en ganske pæn

ekstraregning, fordi grundskylden er på vej op.


Thor Pedersen opfordrer derfor kommunerne til at sænke grundskylden,

hvis der kommer uventet mange penge ind i ejendomsskat som følge af stigende vurderinger på grunde.


Meldingen kommer

efter, at mange boligejere er blevet chokeret over deres seneste værdistigninger på grunden. Specielt i flere københavnske

kommuner har stigningen været stor.


Satsen for grundskylden bliver sat af kommuerne, og er således uden for regeringens

rækkevidde. Men skatteminister Svend Erik Hovmand (V) mener, at grundskylden er en del af skattestoppet. Hvis grundskylden stiger

en en kommune skal den falde tilsvarende i en anden, mener Svend Erik Hovmand.


I Skatteborgerforeningen bliver de seneste tal

for grundskylden mødt med vrede. Foreningen opfordrer regeringen til at fjerne amternes nedre grænse for grundbeskatning

på 10 promille. Ved at fjerne denne nedre grænse kan amternes også medvirke positivt til at skattestoppet respekteres,

mener Skatteborgerforeningen. -fmj