Tyve års kamp for retten til patent

Læs mere
Fold sammen
år - så længe har Willy Pedersen kæmpet for retten til den opfindelse, han tog patent på i begyndelsen

af 1980''erne, og som kunne have resulteret i en årlig omsætning på et tre-cifret millionbeløb.


Han har

fået vundet i Højesteret, men kampen, der også har haft store personlige omkostninger, er langt fra slut endnu.


Belært

af erfaringerne fra sin egen sag har Willy Pedersen et soleklart råd til nye opfindere:


- Får du en idé, så

skynd dig at skrotte den.


Historien begynder i 1980-81, hvor Willy Pedersen opfinder det såkaldte Geo-Fix system, der kan

bruges til at registrere den nøjagtige placering af lyslederkabler og naturgasledninger. Grundstenen i systemet er en lille elektromagnetisk

sonde, der graves en halv til en hel meter ned i jorden.


Efter opfordring fra Teknologisk Institut tager han patent på

opfindelsen i over 50 lande, og i de efterfølgende år indgår han aftaler med en række naturgasselskaber,

der er interesseret i opfindelsen. I 1985 omsætter hans virksomhed Scan-Tele for fire mio. kr. og beskæftiger 15 medarbejdere.


I

1986 stiller hans bankforbindelser imidlertid krav om, at han skal have medinvestorer for at løfte projektet, som 3M-koncernen

viser interesse for og spås til inden for en overskuelig årrække årligt at kunne omsætte for over 150

mio. kr. bare i Europa.


Investorerne og Willy Pedersen indskyder i alt 4,5 mio. kr. som ny aktiekapital i april 1986, men allerede

i efteråret opstår der splid mellem parterne.


Willy Pedersen bortvises fra Scan-Tele, og investorerne forsøger

at erklære ham konkurs for derved at kunne overtage patenterne til Geo-Fix systemet.


For at undgå den truende konkurs

indgår han en aftale med en jysk erhvervsmand om, at han skal overtage patenterne mod, at Willy Pedersen får to mio. kr.

og royalties fra salget af Geo-Fix.


Willy Pedersen ser aldrig pengene, men i stedet kommer han i den uheldige situation, at hans

advokat overdrager rettighederne til patenterne til erhvervsmanden i juni 1987.


11 år efter får Willy Pedersen den

23. januar 1998 medhold i Højesteret. Resultatet af sagen, hvor han har været sin egen forsvarer, er, at patenterne er

hans, og modparten skal inden 14 dage afsige sig retten til dem.


Men blot fordi man får medhold i Højesteret, er

det ikke ensbetydende med, at man får erstatning.


I den oprindelige aftale fra 1986 mellem Willy Pedersen og investorerne fremgik

det, at han skulle have en årlig royalty på 2,75 pct. af omsætningen ved salget af Geo-Fix systemet. Det blev dengang

anslået, at systemet kunne indbringe en årlig omsætning på 150 mio. kr. Derfor mener Willy Pedersen, at han

i perioden fra 1987-97 er gået glip af ikke mindre end 41,5 mio. kr.


Men for at kunne rejse en erstatningssag skal der

betales to pct. af beløbet i retsafgift. Det vil sige, at Willy Pedersen skal rejse over 800.000 kr. for overhovedet at kunne

få sine penge. Men 20 års kamp har tæret på Willy Pedersen, både økonomisk og psykisk.


Han

vælger derfor i første omgang at anlægge sag om erstatning på 10 mio. kr. Dermed skal der kun betales 200.000

kr. i retsafgift. Men heller ikke dette beløb kan Willy Pedersen, der i dag er i midten af halvfjerdserne, skaffe, og han sætter

nu sin lid til, at han får fri proces, så sagen langt om længe kan få en afslutning.


- Opfindelsen er

jo som et barn for mig, siger Willy Pedersen.