Tyskland ønsker flere kriterier for euro-lande

Det gældsplagede Tyskland foreslår en reform af EUs stabilitetskriterier, så flere parametre indgår i vurderingen af, om et land har orden i økonomien.

BERLIN: EU skal i fremtiden have en smørrebrødsseddel i hånden, når Kommissionen afgør, om et land overtræder de såkaldte stabilitetskriterier, foreslår Tysklands finansminister Hans Eichel.

Tyskland har de sidste tre år ikke kunnet overholde reglen om, at underskuddet på finansloven ikke må overstige tre procent af bruttonationalproduktet. Berlin har imidlertid med massivt tryk, og delvist fornærmede miner, kunnet undgå egentlige strafaktioner. Det ser imidlertid ud til, at gælden også for 2005 bliver større end EU tillader.

Derfor har den tyske regering den seneste tid udsendt adskillige balloner om, hvordan man kunne forene ønsket om en stabil finanspolitik i eurozonen med hensyn til enkelte landes kuldslåede økonomi. Forbundskansler Schröders kontor har ligefrem foreslået, at Tysklands indbetalinger til EU skulle fratrækkes underskuddet, så man på den måde kunne holde sig inden for det tilladte.

Det tager Eichel nu afstand fra. I et interview med avisen Financial Times Deutschland går han i stedet ind for en checkliste, som EU-Kommissionen skal konsultere for at finde ud af, om noget er galt. Og det skal, siger Eichel, ikke kun være et spørgsmål om, hvor vidt et land ligger over tre procentgrænsen.

»Vi har brug for seks, syv eller otte kriterier,« mener han. Blandt dem er størrelsen af nettooverførsler til EU, undervisningsbudgettet, strukturreformer på socialområdet og landets samlede gældssituation. Disse kriterier skal gælde for alle lande. På den måde vil man kunne undgå, at stabilitetspagten begynder at skride, fordi hvert land gør, som man finder passende, siger Eichel.

Forbundsregeringen presser i øjeblikket på for at få en reform af pagten i løbet af det næste halvår, hvor Luxembourg har EU-formandskabet.

Ifølge avisebn stemmer Eichels ideer i vid udstrækning overens med forestillinger, som Luxembourgs premierminister Jean-Claude Juncker har gjort sig.