Tyske brancher ser tegn på øget opsving i 2004

Maskinsektoren, bilfabrikkerne og IT-branchen i Tyskland regner med pæne stigninger i år, mens detailhandelen fortsat lider af ringe efterspørgsel. Mest usikkert er fremtiden for bankerne. Her kan 2004 føre til den store renselse.

BERLIN: Tysklands økonomi viser stadig stærkere tegn på et opsving i 2004, om end visse brancher, især detailhandelen og medicinalindustrien, regner med stagnation eller tilbagegang.

Det viser en oversigt fra Frankfurter Allgemeine Zeitung over seks brancher, der i særlig grad har indflydelse på nationens tilstand. Bedst ser det ud for maskinindustrien, bilfabrikkerne og IT-branchen.

Maskinsektoren forudser en stigning i produktionen på to procent først og fremmest takket være eksportmarkederne, hvor navnlig Kina og Østeuropa ventes at give gode indtægter.

Bilfabrikkerne tror på en stigning i den indenlandske afsætning på tre procent - et forholdsvis beskedent håb i sammenligning med visse analytikere, der regner med en fremgang på op til otte pct. Analytikerne bygger optimismen på nye modeller som VWs Golf V, Opel Astra og Ford Focus. Desuden går eksporten fortsat godt trods en stærk euro-kurs, der gør bilerne på især det amerikanske marked dyrere. Omvendt kæmper Folkevognsfabrikkerne med problemer. Luksusbilen Phaeton er ikke blevet den ventede salgssucces, og VWs samlede resultat for regnskabsåret 2003 blev halveret i forhold til året før. Det er således den nye version af kompaktbilen Golf, der skal vende billedet for koncernen i Wolfsburg.

Gynger og karruseller
Mest henrykt er IT-branchen. Der regnes med to procents stigning for i år, og for den elektroniske handel på internettet forudses en fremgang i volumen på 18 pct. IT-sektoren opererer dog både med gynger og karruseller. Mens internet og mobiltelefoner er vækstmarkeder, må hardware-fabrikanter hive sig op med hårene efter den hidtil hårdeste slankekur.

Det store smertensbarn er detailhandelen. Den indenlandske efterspørgsel er fortsat beskeden med undtagelse af discountmarkeder samt internet- og postordresalg. Succesen her har ramt mindre, selvstændige næringsdrivende. 4.500 virksomheder måtte dreje nøglen om i 2003, og branchen har mistet 30.000 arbejdspladser. Man regner ikke med væsentligt bedre tider i 2004. Den tyske forbruger er fortsat tilbageholdende, som om han - eller hun - ikke tror på virkningen af bebudede skattesænkninger og en forbedret, international konjunktur.

Sundhedsreformer
Heller ikke medicinalbranchen tror, at den går lysere tider i møde. Skrappere udgiftskontrol i sundhedsvæsenet har som i Danmark ført til kraftig nedgang i salget. Hovedparten af medicinalindustrien tror på en tilbagegang i omsætningen på op til 25 pct. 2004, og over halvdelen af virksomhederne ser deres eksistens truet af sundhedsreformen vedtaget i et politisk forlig sidste år.

Den store ubekendte er banksektoren. Her er aktiekursen efter et drøjt år på vej op, efter at finanshusene har afskrevet de mest risikable kreditter, og store fyringsrunder har forbedret effektiviteten. Men tyske banker er stadig forældede og for mange efter international målestok, og de relativt gode tal i øjeblikket har fået udenlandske konkurrenter til at gå i indkøbstanker. 2004 kan således blive den store renselsesproces med fusioner og opkøb.

Pensioner opsagt
At bankerne selv er indstillet på at gå hårdt til værks for at blive rentable viste Commerzbank så sent som i går. Banken opsagde pensionsaftalen for sine 26.000 ansatte, hvilket betyder, at personalet nu selv må sørge for alderdommen, uden indbetalinger fra deres arbejdsgiver. Det er første gang, den slags er sket i den tyske bankbranche. Commerzbanks ledelse demonstrerer dog, at den også har en blød side - nemlig når det gælder den selv. Bankens topchefer er undtaget fra opsigelsen, og således kan direktionen fortsat regne med pæne pensionstilskud. Den differentierede personalepolitik hindrede dog ikke banken i at få et beskedent aktiehop på børsen i Frankfurt i går.