Tysk strejke kan koste Danmark en halv mia.

De tyske industriarbejderes utilfredshed med deres tilbudte overenskomst kan blive dyr for danske eksportvirksomheder. En landsdækkende

strejke vil i værste fald koste danske virksomheder med eksport til Tyskland op mod en halv mia. kr. tilsammen.


Halvdelen

af den danske industri samarbejder med tyske virksomheder i et eller andet omfang. Fremstillingsindustrien eksporterer således

en tredjedel af sin produktion som halvfabrikata til Tyskland. Derfor kan et stop for den tyske industrimaskine betyde et direkte

tab for disse virksomheder på 200-300 mio. kr. Hertil skal så lægges følgevirkninger på omtrent det

samme, når andre lande rammes af strejkens virkninger og også neddrosler importen fra Danmark.


- Det er selvfølgelig

meget svært at sige, hvor omfattende og langvarig strejken bliver. Indtil videre strejkes der i tre delstater og breder det sig

ikke, vil konsekvenserne for danske virksomheder være begrænsede. Men i værste fald, det vil sige en lang landsdækkende

strejke, vil danske virksomheder blive hårdt ramt, forudser senioranalytiker Niels-Henrik Sørensen fra Danske Bank, der

har regnet på konsekvenserne af strejken.Bekymring

Hos Dansk Industri ser man med bekymring på udviklingen

hos den store nabo mod syd. Men samtidig manes der til besindighed.


- Til at begynde med rammer strejken ikke virksomheder, som

har særlig betydning for Danmark. Vi bliver først for alvor berørt, hvis nordlige delstater eller hele landet

strejker. Holdes strejken indenfor de aktuelle områder og bliver den kort, vil det ikke få nogen videre betydning, konstaterer

chefkonsulent Klaus Rasmussen, Dansk Industri.


Han understreger, at længden af strejken bliver afgørende. Jo længere strejke,

jo større konsekvenser for de tyske, og dermed også de danske, virksomheder.


- I øjeblikket er det ikke til

at sige hvor langvarig strejken bliver, men lad os nu se. Der er bestemt ikke tradition for generalstrejker i Tyskland og både

lønmodtagere og virksomheder har interesse i, at få løst problemerne hurtigt. Så vi håber på,

at parterne når en aftale inden længe, siger Klaus Rasmussen.