Tysk køb af Flensted-koncernen kom i rette tid

Tysk overtagelse af vestjysk fødevarekoncern skete umiddelbart inden, at de formentlig livstruende virkninger af finanskrisen nåede at slå igennem.

Læs mere
Fold sammen
Landets største producent af frosne kartoffelprodukter, Flensted-koncernen i Skovlund ved Varde, havde en række underskudsår bag sig, da hjælpen kom fra syd.

Den tyske fødevarekoncern, Wernsing Feinkost GmbH, overtog 1. juli 2008 fabrikant Ole Flensteds livsværk efter et regnskabsår, der nu viser sig at have givet et underskud på 26 mio. kr. før skat.

»Ikke mindst på grund af den senere finanskrise er det en god løsning. Jeg kunne have forudset, en stramning fra bankerne kunne have gjort det hele mere besværligt for os. Wernsing er en hammerstærk koncern, der har de muskler, der skal til for at styrke vores samlede aktiviteter på især det skandinaviske marked«, siger adm. direktør i Wermsing Scandinavia ApS Johannes Nielsen.

Det store underskud i 2007-2008-regnskabet skyldes hovedsageligt engangsomkostninger efter en tilbagetrækningssag i januar i fjor, da Flensted måtte trække flere hundrede ton kartoffelprodukter tilbage fra kunder i ind- og udland, fordi der var mistanke om forurening af et proceshjælpemiddel.

Johannes Nielsen ønsker ikke at sætte nøjagtigt tal på udgiften ud over, at det er et væsentligt millionbeløb. En sag mod den udenlandske leverandør er ikke afsluttet.

Salg åbner muligheder

De fire frasolgte selskaber, Flensted A/S, Flensted Snitgrønt A/S, Ole Flensted AB og Flensted GmbH, repræsenterer en samlet omsætning omkring 400 mio. kr. og udgjorde dermed langt hovedparten af salget i koncernselskabet Ole Flensted Holding A/S.

Her blev omsætningen i det seneste regnskab øget med 30 mio. kr. til 426,6 mio. kr. Hovedparten af underskuddet lå i det suverænt største enkeltselskab, Flensted A/S, med et minus før skat på 21,7 mio. kr., og Flensted Snitgrønt A/S gav et tab på 6,9 mio. kr. Derimod var det svenske selskab, Ole Flensted AB, en succes med et overskud på næsten 5,5 mio. kr.

»Markedet er fortsat svært med kraftigt stigende råvarepriser i de senere år. Når alternativet til kartofler, korn, er steget så meget, vil det smitte af på prisen på kartofler. Vi vil ikke mærke de senere prisfald på råvarer før næste høst til september, hvis de da overhovedet slår igennem«, siger Johannes Nielsen.

Wernsing med en 2007-omsætning på 4,5 mia. kr. og 2500 medarbejdere producerer foruden kartoffelprodukter blandt andet mayonnaise- og creme fraichebaserede salater, dressinger og fiskeprodukter.

Nogle er sammenfaldende med Flensteds sortiment, mens andre giver muligheder for mersalg og vækst.

»Vi har siden overtagelsen brugt kræfterne på at strukturere, hvordan vi vil fordele opgaverne i fremtiden. Vi skal herfra koordinere salget i Skandinavien, og med de nye produkter får vi adgang til et større segment, ligesom Wermsing vil kunne tilbyde vore produkter i Vest- og Centraleuropa«, siger Johannes Nielsen.

Tysk afmatning mærkesWermsings danske chef forventer i lyset af finanskrisen ikke at kunne øget salget mærkbart på kort sigt.

Det skyldes blandt andet, at mange store tyske virksomheder i disse måneder afskediger medarbejdere eller sætter dem på nedsat tid. Det går ud over forbruget af kartoffelprodukter i de store kantiner, og det kan mærkes.

Også afsætningen til restauranter er ramt, hvorimod offentlige institutioner som hospitaler og plejecentre aftager samme mængder som tidligere. Flensted leverer desuden private label-produkter til de store danske detailkæder.

Allerede inden Wermsings køb af hovedparten af Flensted-koncernen var det besluttet at udvide kapaciteten i Skovlund med en tredje produktionslinje, og efter storskala-testproduktion i går forventes investeringen på godt 20 mio. kr. i drift om en måneds tid.

Hvornår de nye tyske ejere kan forvente positive resultater i den nydannede skandinaviske koncern, tør Johannes Nielsen ikke give noget bud på.

BOKS:

69-årig fabrikantbeholder selskaberDen nu 69-årige københavnske fabrikant, Ole Flensted, nåede at drive Flensted-koncernen i Vestjylland i 42 år, inden han 1. juli 2008 solgte sit livsværk til Wernsing Feinkost GmbH med hovedsæde i Addrup mellem Bremen og Osnabrück. Tilbage i moderselskabet er de delejede selskaber, Holzmann, Østrig, Rheumacare A/S, Catering Engros A/S og Convenience AG, Tyskland, hvor Ole Flensted Holding A/S har ejerandele mellem 33 og 51 procent. De har samlet givet et overskud på omkring en mio. kr. før skat i det seneste regnskabsår. Koncernens egenkapital var ved salget reduceret til 43 mio. kr., og revisionsselskabet KPMG C.Jespersen rejser i supplerende oplysninger til regnskabet usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Når der opnås endelig enighed om salgsprovenuet, ventes det dog at kunne sikre likviditeten. Ole Flensted ønsker først i løbet af to-tre måneder udtale sig nærmere om sine fremtidsplaner.