Tysk AF-chef er nu arbejdsløs

Florian Gerster, der skulle reformere den tyske arbejdsformidling, er blevet offer for sin egen stil - og modstanden mod strammere AF-regler.

Læs mere
Fold sammen
BERLIN

Ombygningen af Tysklands stive arbejdsformidling gik i weekenden foreløbig i stå, efter at regeringen fyrede den øverste AF-chef. Især fagbevægelsen udtrykte tilfredshed med, at den reformivrige leder Florian Gerster var blevet afsat, men også fra oppositionen hilstes beslutningen velkommen.

Florian Gersters afgang begrundes formelt med en række kontrakter, indgået med private konsulentfirmaer, som skulle hjælpe med at formidle AF-reformen til offentligheden. I to ud af 49 kontrakter har man groft overtrådt regler i forbindelse med udvælgelsen af firmaerne, hedder det. Kontrakterne blev ikke udbudt i licitation, og i de andre tilfælde udløste den samlede størrelse af konsulentbistanden hovedrysten i offentligheden.

Men Gersters deroute skyldes ikke kun lemfældig administration, siger iagttagere. En væsentlig årsag, hedder det, var, at han ville strømline AF-systemet og indføre nordeuropæiske tilstande. Ledige skulle kunne tvinges til at tage et hvilket som helst job, og fastansatte have lettere ved at blive fyret. Hidtil har ledige været beskyttet af en skrap lovgivning, som gjorde det relativt nemt at afvise arbejde, og det har været næsten umuligt at afskedige folk.

Gersters reformer gennemføres nu, om end i stærk svækket udgave, ved lov. Fagbevægelsen og dele af socialdemokratiet er imidlertid fortsat stærkt imod. De ser Gerster som en af reformernes åndelige fædre. Problemerne omkring de to kontrakter var derfor en kærkommen lejlighed for Gersters fjender at blive af med ham på.

AF-chefen var heller ikke kendt som jordens mest diplomatiske menneske. Han kaldes arrogant, og har, skønt socialdemokrat, svært ved at skjule sin irritation over betonfløjen af fagbevægelsen, og navnlig næstformanden i tysk LO, Ursula Engelen-Kefer. Uheldigvis for ham sidder hun også i AFs bestyrelse. Engelen-Kefer var i weekenden med til at dreje kniven, da Gersters AF-karriere skulle afsluttes.

Bestyrelsen vil nu inden for de næste fire uger foreslå en efterfølger. Denne skal godkendes af forbundsregeringen. Det bliver ikke et job for sarte sjæle. Hverken fagbevægelse eller det politiske liv har vist større vilje til at reformere AF-systemet radikalt, selv om de fleste er enige om, at det er nødvendigt med næsten fem millioner arbejdsløse og en økonomi, der næsten står stille.

Sin egen værste fjende
I en leder i Frankfurter Allgemeine Zeitung blev der umiddelbart før fyringen advaret om, at Gersters afgang kun vil være af begrænset nytte.

»Den svarer omtrent til den lindring, man føler hos tandlægen, når denne afbryder boringen,« skrev avisen: Der er kun tale om en kort pause, og snart skal boret sættes i gang igen, hed det.

Reformerne vil altså formentlig fortsætte, måske i et langsommere tempo, og de vil igen gøre ondt. Men Gerster er ude, han var sin egen værste fjende, hedder det i kommentarer omkring hans afgang. Efterfølgeren skal fortsætte, hvor Gerster slipper - at omdanne en AF-mastodont på 90.000 medarbejdere, der ifølge kritikere mest har administreret hinanden, og at knække arbejdsløshedskurven uden større politisk assistance. Tilfældet Gerster har vist, at det kun har en chance, når chefen er vennesæl og har orden i papirerne. Men selv da er det som en linedans over Niagara-floden. Den nye mand - eller kvinde - er ikke at misunde.