Tyk røg over Singapore ødelægger grønt image

Journalist, Tenna Schoer, beretter fra Singapore hvilke konsekvenser smogen har for byen.