Turistprojekter giver reklame

Vibeke Vesta, direktør for forretningsudvikling hos turistorganisationen Wonderful Copenhagen, mener private virksomheder kan profilere sig gennem turistbegivenheder i hovedstaden.

Hvordan kan private virksomheder gøre reklame for København i udlandet?

»Ved at tage aktivt del i de begivenheder, der allerede foregår i Hovedstaden eller måske være inititativtagere til nye aktiviteter kan virksomhederne differentiere sig og markere sig.«

Skal hele indre by nu plastres til med reklamer for forskellige produkter så virksomhederne kan sælge mest muligt til turisterne?

»Wonderful Copenhagen skal ikke selv tjene penge, men bidrage positivt til samarbejdspartnernes bundlinier. Begavet kommunikation betyder ikke nødvendigvis reklamer overalt. Den reklamegave du får uden reklamer med logo på er ofte den, hvis afsender du husker bedst.«

Er det ikke længere nok at sælge København på eksempelvis muséer og Tivoli?

»Udbudet af oplevelser i København er allerede varieret og mangfoldigt. Byen er vidunderlig og potentialet for, hvad der kan foregå er uendelig stort. Ved at være opmærksom på potentialet kan der skabes harmoni mellem det, der allerede eksisterer og alt det nye.«

Skal turisters ophold i København nu blot dreje sig om at bruge så mange penge som muligt?

»Det primære er, at få turisterne til at komme til København og gøre deres ophold så positivt og huskværdigt, at de får lyst til at komme igen, og at de næste gang tager den øvrige familie, forretningsforbindelser eller venner med. Det er dét, der er med til at sikre fortsat vækst for turismeerhvervet som helhed.«

Hvad giver dig lyst til at se storbyer rundt om i verden?

»Kombinationen af de pågældende byers generelle attraktion i form af arkitektur, kultur, kunst og så de aktiviteter, begivenheder og særarrangementer som i øvrigt finder sted.«