Turismens udfordringer

Adm. Dir. Ulrik Bulow har et indlæg i avisen i går som jeg føler anledning til at kommentere.

Den danske turisme står overfor store udfordringer. Primært fordi den udmærkede kommunalreform vil kunne give enkeltkommuner lyst til at gå egne veje i bestræbelserne på at optimere turismeøkonomien hos dem selv. De regionale selskaber er afgørende for at den samlede danske turisme ikke spilder dyrebare penge og klatter dem væk, men samlet får lagt en strategi for hvordan en region kan løfte sig. Ligeså er det også vigtigt at de fem nye regioner der skal varetage turismen spiller sammen og får koordineret tingene bedst muligt. Men det kræver at Danmarks Turistråd (DT) kommer helt frem i skoene og agerer dirigent og fører taktstokken i et tæt samarbejde med regionerne og de ønsker og behov der er så forskellige når man på den en side skal slås for by-turisme, andre for de såkaldte grønne turister, eller endnu andre for kystturisme, krydstogtsskibe, konference- og business turister, ja der er mange hensyn at tage når disse ting skal planlægges.

Det vi mangler er en overordnet strategi fra regeringen, hvad vil de med turismen ? Er de klar over hvor mange penge erhvervet genererer til statskassen, hvor mange jobs der er i turismeerhvervet og vil regeringen prioritere turismen i fremtiden. Der investeres omkring 200 mio. kr. af offentlige midler i turismen og på bundlinien står der ca. 24 mia. kr. i skatter og afgifter bag efter, en ikke dårlig forretning som bør prioriteres og støttes. Turismen i Danmark trænger til øget opmærksomhed fra øverste politiske hold, tænk på at erhvervet også har været gode til at give jobs til mange nydanskere i de serviceerhverv der ligger op af turismen.

Ulrik Bulow står som administrerende direktør for DT i spidsen for at sikre Danmark en god profil på verdenskortet, men det kræver støtte, så lad turismen komme på dagsordenen i det nye år.