Tulip i Ringsted atter på vej mod lukning

Det meget omtalte Tulip-slagteri i Ringsted står foran lukning. Fantasien til at undgå en sådan er sluppet op, siger ledelsen. Den har generelt været begrænset, lyder det fra fagforbund.

Tulip kunne ikke komme overens med sin ansatte, og det betyder nu, at slagteriet i Ringsted efter alt at dømme skal lukke. Det kan koste op imod 300 ansatte deres job. Arkivfoto: Claus Fisker
Læs mere
Fold sammen
Bitterheden og skuffelsen i den faglige kamp i Ringsted og blandt slagteriarbejdere på landsplan er udtalt. Tulip kunne ikke komme overens med sin ansatte, og det betyder nu, at slagteriet i Ringsted efter alt at dømme skal lukke. Det kan koste op imod 300 ansatte deres job.

Nøjagtig som det var planen, inden der for et par uger siden blev forsøgt aftaler om, at de ansatte kunne gå ned i løn i stedet. Tulips adm. direktør Torben Skou sagde i går, at omkostninger er altafgørende for, hvordan Tulip driver sin forretning:

»Vi skal fortsat reducere vores omkostninger til det niveau, der er nødvendigt af hensyn til vores konkurrencedygtighed. Derfor er det en naturlig konsekvens af den opsagte lokalaftale, at vi nu er tilbage ved planen om at lukke fabrikken Jeg har ikke fantasi til at forestille mig andre muligheder end en lukning af fabrikken.«

I Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, NNF, mener man, at Tulip bør have fantasi udvise innovation og se på sin produktion i Danmark mere overordnet, end det nu er tilfældet.

»Tulip bør efter vores opfattelse tage fat om at finde ud af det samlede behov for forædlingsproduktion i Danmark i samarbejde med medarbejderne. Og Tulip bør betragte medarbejderne som en ressource og ikke som en omkostning. Ringsted er ikke længere kun et lokalt anliggende, men et anliggende for hele Tulips produktion i Danmark,« siger faglig næstformand i NNF, Jens Peter Bostrup.

Den fungerende tillidsmand på Tulip i Ringsted, Lisbeth Andersen, gør det klart, at lukningen jo ikke kommer som en overraskelse.

»Men vi er lettede over, at vi sagde aftalen om lønnedgang op. Det har været en meget svær periode for de ansatte med stort pres. Men vi kan ikke leve med en aftale, hvor vi bliver brugt som prøveklud for en lønnedgang, som siden kan bruges ikke bare i slagteribranchen men i hele industrien. Idéen om lønnedgang er fra flere sider blevet betegnet som en dødsspiral, og den spiral vil vi altså ikke være første led i,« siger hun til Ritzau.

Den konkrete afvikling af fabrikken kan efter lovgivningen først planlægges, når forhandlingerne mellem medarbejdere og ledelse er afsluttet.

»Vi er skuffede over, at Danish Crown ikke har ønsket at indgå i en dialog, men blot har meldt ud, at nu skal der lukkes, og at de ikke har fantasi til at forestille sig yderligere. Set fra vores synspunkt er der nu 21 dage til at forhandle i. Det er ikke ret meget, det ved vi fra tidligere forhandlinger, men vi vil gøre vores bedste,« siger næsteformand i NNF, Jens Peter Bostrup.