Tryksager kan blive personlige

Alle mennesker er forskellige. Digitaltryk med variable data gør det muligt at kommunikere individuelt til modtagerne.


Muligheden

for at variere reklamebudskabet til individuelle modtagere er unikt for digitaltryk med variable data. I marketingøjemed betyder

det, at det nu er muligt at adressere hver enkelt person på forskellig måde og behandle hver kunde som et individ. En

fundamental ændring i forhold til massekommunikation uden mulighed for individuelle budskaber.


Tryk med variable data betyder

nye muligheder som: Individuelle sider af tekst, billeder, farver og grafik kan sættes sammen på alle måder, spektrumet

spænder fra variable felter til komplette variable sider.


Hele dokumenter kan omstruktureres elektronisk, så tryksagerne

varierer fuldstændigt i antal sider og siderækkefølgeNye markeder

De variable muligheder, som digitaltrykket

tilbyder, lukker op for nye markeder indenfor reklame- og emballagetryk.


Også behovet for individuelle bøger under

begrebet "Book on Demand" kan nu realiseres.


Tilpassede og up-to-date manualer, driftsvejledninger og test marketing

i små oplag er yderligere eksempler fra repertoiret af produkter, som kan tilbydes ved hjælp af digitaltrykte publikationer.

Distribution og tryk er også muligt: De digitale data kan sendes verden over, og digitaltrykkes med samme kvalitet hvor som

helst.


For reklamebureauer åbner digitaltryk med variable data for helt nye kreative muligheder. Hvor man før måtte

sige "enten/eller", kan man nu sige "både/og", når direct mail kampagner udformes.

Interaktive

medier

:1-kommunikation kan derfor realiseres af enhver. Her spiller internettet også en vigtig rolle, fordi det er nemt at indsamle

kundedata direkte fra en website til en database, som kan bearbejdes yderligere til et færdigtrykt produkt - og alt dette i

et integreret workflow. Sammen med internettet bliver det trykte produkt et interaktivt medie.Viden og loyalitetDet centrale

element i 1:1-kommunikation er konceptet "Learning Relationships": kunderne beskriver deres behov ved f.eks. at angive, hvilke

produkter og serviceydelser, de har brug for.


Nye tilbud specificeres på baggrund af de returnerede data. Processen minder

om det gode gamle købmandsskab, hvor man har en positiv dialog begge parter kan profitere af. Faren for at kunden går

til en konkurrent bliver minimeret, fordi kunderelationen bliver et partnerskab.