Trykkerifusion i Odense

Læs mere
Fold sammen
Udviklingen i den grafiske branche, hvor der kræves stadig større investeringer, der skal afskrives på fortsat

kortere tid, er en af årsagerne til, at bogtrykker Erling Plechinger Jensen, Centraltrykket, har valgt at søge kontakt

til kollegerne på Handelstrykkeriet for at få banet vejen for, at Handelstrykkeriet fremover overtager aktiviteterne.


-

Der er i dag en betydelig kapacitet på markedet, og samtidig skal der løbende investeres stort i udstyr samtidig med,

at forrentningsperioderne bliver kortere, fastslår bogtrykker Erling Plechinger Jensen.


- Udviklingen går samtidig

i retning af, at programmerne til maskinerne kan klare endnu mere, og det stiller øget krav til medarbejderne, der i dag faktisk

skal kunne fungere som eksperter på mange opgaver, så ordrerne kan udføres optimalt.


- Det betyder nøgternt

set, at den fremtidige produktion langt bedre vil kunne håndteres af større enheder, og derfor søgte jeg kontakt

for at få skabt basis for en fusion af vore to virksomheder, fastslår bogtrykkeren, der ved sammenlægningen siger

farvel til et trykkeri, der har været i familiens eje i tre generationer.


- Ved overtagelsen til august rykker tre af fire

medarbejdere med over i Handelstrykkeriet.Stærk fusion

- Der er tale om en meget stærk fusion, da sammenlægningen

sker på et tidspunkt, hvor det går godt for begge virksomheder, fastslår administrerende direktør Lars Hartung,

Handelstrykkeriet.


- Det er i vore øjne den måde, fusioner skal tackles på, og vi kan roligt notere, at vi

gennem årene har set mange eksempler - ikke mindst i Odense-området - på, at svage virksomheder har forsøgt

at fusionere sig ud af problemerne og ofte med ringe held.Flere sammenlægninger- Vi står i den situation,

at vi fra august kan trække Centraltrykkeriets produktionsudstyr ud af drift. Dermed sker der en kapacitetstilpasning på markedet,

og da vi gennem flere år har investeret stort, så vil vi fortsat være godt rustet til at betjene kundegrupperne

fra begge virksomheder, fastslår Lars Hartung.


Parterne i den fynske fusion er begge overbeviste om, at man fremover vil se

mange sammenlægninger i branchen, og de pointerer, at der allerede i dag gøres et omfattende konsulentarbejde i Grafisk

Arbejdsgiverforening.