Tryg vender underskud til stort overskud

Danmarks største skadesforsikringsselskab Tryg kom ud af 2003 med et overskud på 789 millioner kroner før skat. Det er en markant forbedring i forhold til året før, hvor Tryg-koncernen, der også ejer Vesta i Norge, måtte notere et underskud på godt 1,1 milliarder kroner.

Som de andre forsikringsselskaber har også Tryg nydt godt af det gode vejr, der sammen med præmiestigninger har forbedret det forsikringstekniske resultat, som alene afspejler selskabets evne til at drive forsikringsvirksomhed. Det blev forbedret til et overskud på 136 millioner kroner fra et underskud på 851 millioner i 2002.

Efter skat kan Tryg notere et plus på 742 millioner kroner mod et minus på 2,1 milliarder kroner i 2002. Et resultat som koncernledelsen selv betragter som meget tilfredsstillende.

Tryg har formået at forbedre det forsikringstekniske nøgletal combined ratio i sin danske forretning til 96,6 fra 105,6 året før. Combined ratio sætter udgifter til erstatninger og drift i forhold til præmieindtægterne.

For den skandinaviske Tryg Vesta-koncern som helhed ligger combined ratio dog stadig over de kritiske 100, selv om den er faldet til 102,8 fra 111,7.

Tryg Vesta Gruppen blev etableret i juni 2002, efter at Tryg i Danmark smba havde tilbagekøbt skadeforsikringsdelen fra Nordea.