Tryg-medarbejdere fik aktiegevinst

Det har været en gylden forretning for medarbejderne i forsikringskoncernen Tryg at købe medarbejderaktier. Efter de gældende regler kan de første af dem nu sælges, og gevinsten kan næsten sammenlignes med at vinde den store gevinst i lotteriet: 29.858 kroner fratrukket købsprisen på godt 1.000 kroner.

Oven i købet er aktierne for langt de fleste medarbejdere skattefri, skriver Trygs medarbejderblad Trygsøjlen.

For seks år siden kostede medarbejderaktierne hver enkelt medarbejder, der tog imod tilbuddet, 1.050 kroner, og i dag er aktieværdien vokset til 26.262 kroner. Dertil har medarbejderne i de seks år, aktierne har været båndlagt, fået udbytter på i alt 4.647 kroner udbetalt.

"Det er rart med medarbejderaktier, dels fordi det giver et rigtig godt afkast, dels fordi risikoen er minimal. Jeg investerede lidt over tusinde kroner for seks år siden, og de er nu vokset til over 25.000 - det er da en ok forrentning," siger regnskabsmedarbejder i Tryg Ann-Mette Nielsen til bladet.

En medarbejderaktie er en ganske almindelig aktie, og indehaveren har de samme rettigheder som selskabets øvrige aktionærer. Betegnelsen medarbejderaktie betyder som regel, at salget sker til en favorabel kurs, og at der findes særlige skatteregler gældende for medarbejderaktier, der blandt andet indebærer, at aktierne skal båndlægges i en årrække.

Som en del af regeringens nye konkurrenceevnepakke skal det gøres lettere at bruge aktier og optioner som aflønning. I dag beskattes aktieoptioner og tegningsretter til aktier på det tidspunkt, hvor retten bruges. Regeringen foreslår at udskyde skatten til det tidspunkt, når aktierne sælges.

Ritzau