Tryg Forsikring styrker sin position

Det betyder bl.a., at Zurich fremover ikke vil tegne forsikringer i de to lande. Samtidig er parterne blevet enige om et samarbejde,

hvorefter Tryg og Vesta stiller deres forsikringsydelser i Danmark og Norge til rådighed for Zurichs internationale kunder og

erhvervskunder, ligesom Zurich, der har hovedkvarter i Schweiz, giver Tryg og Vesta adgang til sit globale net for internationale

kunder og erhvervskunder i de lande, hvor de to skandinaviske selskaber ikke er repræsenteret.


Købet er kontant,

men koncernen er - ifølge viceadministrerende direktør i Tryg, Stine Bosse - ikke interesseret i at oplyse prisen.


Ved

udgangen af 2001 udgjorde de anslåede bruttopræmieindtægter i Zurichs virksomhed i Danmark og Norge henholdsvis

420 mio. kr. og 393 mio. kr..


Zurich har mere end 20.000 private skadeforsikringskunder og mere end 10.000 erhvervs-og industrikunder

på de to markeder.


De erhvervede aktiviteter og de i alt 226 Zurich-medarbejdere i Danmark og Norge vil blive fuldt integreret

i Tryg og Vesta, men det er hensigten at reducere det samlede antal medarbejdere til et niveau, der svarer til målsætningen

om en yderligere reduktion i omkostningsprocenten.Skal først godkendes

- Vi satser på en omkostningsprocent

på 23, og Zurich har en på 33 pct. så der er 10 pct.point at arbejde på, siger Stine Bosse.


Aftalen skal

godkendes af myndighederne i de respektive lande.


Zurich Forsikrings virksomhedsaktiviteter i Sverige vil fortsat blive administreret

af det schweiziske selskab, men også her vil de eksisterende forsikringer ikke blive forlænget ved forfald.


I Finland

og de baltiske stater vil Zurich trække sig ud i slutningen af 2002. Det frister dog ikke umiddelbart Tryg Forsikring.


-

Vi har allerede en operation i Finland og er ikke interesserede i Zurichs derværende portefølje, oplyser Stine Bosse.

Hun vurderer samtidig, at Zurichs baltiske aktiviteter ikke er interessante "på nuværende tidspunkt".


Tryg

er Danmarks største skadeforsikringsselskab med ca. 2400 medarbejdere og ca. 40 servicecentre fordelt over hele landet. Selskabet

havde i 2001 bruttopræmieindtægter på 6,5 mia. kr., og det forsikringstekniske resultat blev et underskud på

67 mio. kr. Trygs markedsandel i Danmark skønnes at være på 21 pct. Selskabet er for øjeblikket ejet af

Nordens største finanskoncern Nordea, men er på vej til at blive solgt fra. I første omgang vil det efter al sandsynlighed

blive solgt tilbage til de oprindelige ejere i form af en forening.