Troværdig Miljøstyrelse?

Miljøstyrelsen håndterer LBK 753 af 25/8 1999. I denne bekendtgørelse

deles en bil op i "atomer" altså ned til mindste detalje. Der gives en beskrivelse af hvor farlige de enkelte elementer

er når de kommer ud i naturen - og sådan kan man blive ved. Det er utrolig fantasifuld læsning.


MEN tænk

lige på, at før der blev indført afgift på skrot af Svend Auken til dækning af udgifterne til økologisk

jordbrug, stod der ikke bilvrag i naturen (politisk forlig).


Miljøstyrelsens magt er eskaleret prøv at læse

deres krav til autoværksteder og ophugsvirksomheder ( 73 sider på internet, navn: Brancheorientering for autoværksteder).
Der kommer ikke nogen iværksættere inden for dette område de næste generationer. Udtryk som bagatelvirksomhed

eksisterer ikke. Reparerer du din bil i en forening, så er underlagt dette regulativ. Har du en registreret virksomhed (ikke

autoværksted) og tager en kundebil ind og udfylder spildtid med f.eks. udskiftning af en skærm, så er du underlagt regulativet

(ukendskab til loven fritager ikke for ansvar). Herved har man begået en ulovlighed og fortjenesten kan beslaglægges plus

bøde evt. lukning af virksomheden - Miljøstyrelsen har uindskrænket magt.


Kommunerne administrerer for miljøstyrelsen,

og de afslutter deres breve med " Kommunens afgørelse er endelig og kan ikke ankes". Et retssamfund?.


Hvis grisen

skulle præsenteres for danskene for første gang i dag, og miljøstyrelsen skulle ind og vurdere produktet, så

ville delikatesser som sylte, pølser, grisetæer, tunge, finker, børster m.m. være totalt forbudt. Kun skinker

til eksport ville være lovlige.