Tre mia. kr. afsat til skattelettelser

Læs mere
Fold sammen
Ifølge regeringens nye langsigtede strategi for dansk økonomi frem til 2010, er der afsat tre mia. kr. til indkomstskattelettelser.
Finansminister Thor Pedersen (V) vil dog ikke garantere beløbet til den tid.


Regeringen udsteder ingen garanti for

skattelettelser i 2004, men ifølge Økonomisk Redegørelse Januar 2002 fra Finansministeriet, så lyder fremskrivningen

på, at der i 2004 vil være en kvart procent af BNP, svarende til omkring tre mia. kr., afsat til lettelser i indkomstskatten.


Ingen

garanti

Forudsat at det økonomiske råderum er tilvejebragt, så er det regeringens mål at reducere skatten

på arbejdsindkomst fra 2004. I fremskrivningen fra Finansministeriet, er der som en foreløbig beregningsteknisk forudsætning indregnet

et beløb til lavere skat på arbejdsindkomst, der svarer til en kvart procent af BNP


- Jeg kan ikke på nuværende

tidspunkt garantere, at det er det beløb, som vil være til rådighed til lettelser i indkomstskatten i 2004 og fremefter. Men

når jeg præsenterer regeringens forslag til finanslov for 2004, så vil vi være meget klogere på beløbets

størrelse, siger finansminister Thor Pedersen.

Beskæftigelse

Lav inflation og rente samt forbedringer af arbejdsmarkedet

og lavere skatter skal sikre, at virksomheder og husholdningers økonomiske dispositioner kan foretages effektivt og dermed

danne baggrund for en stabil udvikling i vækst og velstand. En stigning i beskæftigelsen skal danne grobund for bl.a.

skattelettelser.


Det er VK-regeringens mål, at beskæftigelsen i den private sektor øges betydeligt. I fremskrivningen

for dansk økonomi forudsættes en stigning i den private beskæftigelse på 50.000 personer, mens den samlede

stigning i beskæftigelsen forventes at blive på 87.000 personer.


Hovedparten af stigningen i beskæftigelsen

skal komme fra en højere erhvervsdeltagelse i form af gennemførte reformer af overgangsydelse, førtidspension

og efterløn.


Også aktiveringen af arbejdsløse skal sikre, at målet nås. VK-regeringen lægger

op til større fokus på direkte jobkvalificerende aktiveringstilbud og flere i privat jobtræning. Samtidig er det

regeringens intention, at ungeindsatsen udvides til de 25-29-årige.

VækstenI Finansministeriet forventes det, at

ledigheden vil stige i de kommende måneder. Men niveauet er fortsat langt lavere end forventet for få år siden og

lavere end et rimeligt skøn for størrelsen af den strukturelle ledighed.


Samlet set forventes det, at dansk økonomi

igen er på vej i omdrejninger. For 2002 forventes en vækst på 1,4 pct. og for 2003 forventes den at stige til 2,4

pct. Væksten var i 2001 på omkring 1 pct.


Det leder Finansministeriets økonomer til at tro på en fremgang

i beskæftigelsen i 2002 og specielt i 2003 på i alt 20.000 personer, samtidig med et overskud på de offentlige finanser

på omkring 2 pct. af BNP i begge år.


Også økonomerne hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

(AE) venter, at dansk økonomi atter vil opleve relativ pæn vækst. Dette kan dog ikke forhindre, at arbejdsløsheden

efter otte års fald vil være stigende igennem det meste af 2001.


Den tiltagende vækst vil i løbet af

2003 atter få arbejdsløsheden til at udvise faldende tendens. Det er dog bl.a. betinget af, at det offentlige forbrug

stiger med 1 procent årligt i 2003 og 2004.


Skønnet over udviklingen i det offentlige forbrug finder AE dog meget usikkert.
På den ene side lovede den nye regering "bedre og mere" velfærdsservice under valgkampen. På den

anden side står der i regeringsgrundlaget, at de offentlige udgifter skal holdes i ro.


- Hvor den ene udmelding peger i

retning af en vækst i det offentlige forbrug på over en procent, peger den anden udmelding nærmest i retning af nulvækst.

Selvom vi venter tiltagende vækst, står dansk økonomi ikke på tærsklen til en situation med en egentlig

højkonjunktur. Snarere foran en situation med et vækstforløb, hvor væksten vil ligge mellem 2 og 2 pct., hedder

det i analysen.