Tre eftertragtede områder

Læs mere
Fold sammen
Konkurrencemyndighederne undersøger i øjeblikket tre områder inden for advokatbranchen, hvor ikke mindst revisorerne er interesseret i at få foden inden for: Konkursboer: Et givtigt område for advokater. Men lovgivningen stiller ingen krav om, at kurator (konkursboets bestyrer) skal være advokat. Det er kreditorerne, der vælger kurator. Bobehandling: Skiftelovgivningen kræver, at en autoriseret bobestyrer er advokat. Funktionen som bobestyrer gives til privat praktiserende advokater af skifteretten. Kun seks procent af samtlige dødsboer er så juridisk komplicerede, at det kræver en advokats medvirken. De resterende kan behandles af hvem som helst. Fast ejendom: Enhver kan skrive et skøde. Men det er på rådgivningsområdet, advokaterne slås med andre rådgivere, især ejendomsmæglerne, i en intensiv konkurrence.