Travel manager med skiftende arbejdsgiver

Helle Bronée er travel manager hos PA Consulting Group i Danmark med ansvaret for at koordinere rejseaktiviteterne i hele Norden. Men hun er i realiteten »implant« og ansat hos erhvervsrejsebureauet American Express Corporate Travel.

Medarbejderne hos PA Consulting Group i Danmark, Norge og Sverige ved godt, hvem Helle Bronée er. Det er hende, man kontakter, når man skal på firmarejse.

Sådan har det været, lige siden hun startede som travel manager i firmaet i juni 2001, som såkaldt »implant«, ansat af erhvervsrejsebureauet Weco. Som implant er man ansat hos og aflønnet af erhvervsrejsebureauet, men er fysisk placeret hos kunden - i virksomheden.

Hos det internationale konsulentfirma PA Consulting Group er der tradition for, at man cirka hvert tredje år går i udbud med erhvervsrejsedelen for at teste priserne i markedet.

Således også i 2003, hvor resultatet blev, at PA globalt skiftede til erhvervsrejsebureauet American Express Corporate Travel (Amex) - og så havde Helle Bronée udsigt til at skulle finde sig et nyt job pr. 1. september 2003, hvor Weco DSB Travel måtte vige pladsen til Amex.

Ville beholde agent
Men så var det, at den danske afdeling af PA fandt ud af, at de helst ikke ville sige farvel til Helle Bronée og hendes indgående kendskab til de rejsende medarbejdere. Økonomichef Tina Larsen, der er ansvarlig for rejsepolitikken i firmaet, var med til at finde en løsning.

»Da man valgte at skifte til Amex på globalt plan, var vi ikke meget for at ændre på vores set up i Danmark, som jo fungerede glimrende. Vi var glade for Helle, og løsningen blev, at vi betingede os over for Amex, at vi kunne beholde hende som travel manager,« forklarer Tina Larsen.

Snart efter havde Amex accepteret betingelserne, og derfor kunne Helle Bronée blive siddende i sit gode job hos PA Consulting Group på Tuborg Boulevard i Hellerup - skønt hun reelt skiftede fra den ene arbejdsgiver til den anden.

Nu får hun sine lønsedler fra Amex, hvor hun tidligere blev aflønnet hos Weco. Og den lidt utraditionelle løsning passer tilsyneladende alle parter fint.

Et ben i to lejre
»Jeg blev på et meget tidligt tidspunkt i processen spurgt, om jeg kunne være interesseret i at skifte arbejdsgiver. Og det kunne jeg bekræfte,« siger Helle Bronée.

»For PA er det en fordel, at de rejsende medarbejdere reelt ikke kom til at mærke noget til overgangen fra det ene erhvervsrejsebureau til det andet. Og for Amex var det en fordel, at de kunne overtage en medarbejder, der ikke skulle starte forfra hos en ny stor kunde. Så jeg mener egentlig, at alle havde noget ud af løsningen,« siger hun.

Det usædvanlige i Helle Bronées jobsituation understreges af, at hun er den eneste implant i hele PA Consulting Groups internationale organisation.

Selv tager Helle Bronée hele situationen med en knusende ro, samtidig med, at hun naturligt nok har gjort sig sine overvejelser om jobmulighederne på længere sigt. For hvad nu, hvis PA om tre år skifter til et helt tredje erhvervsrejsebureau? Skal hun så skifte arbejdsgiver igen-igen?

»Historien viser vel, hvordan jeg vælger i den situation. Enhver er jo sin egen lykkes smed. Og jeg har brugt meget tid på at lære kundens behov at kende, så der er nok ingen tvivl om, at jeg gerne vil fortsætte her, hvis jeg får tilbudet,« siger en ærlig Helle Bronée.

Vile gerne blive
Man fornemmer, at hun føler, hun er havnet på den rette hylde hos PA - efter 13 år i erhvervsrejsebranchen, hvor hun meget af tiden har fungeret som implant. Gennem årene har hun således været placeret hos Carlsberg, Danisco og PricewaterhouseCoopers.

»Min verden er splittet op, så jeg har et ben i to lejre. Et hos min arbejdsgiver, Amex, og ét på min daglige arbejdsplads hos PA. Her har jeg mine daglige kolleger, men min rolle ligner ikke deres. Den største forskel på dem og mig er, at de beskæftiger sig med konsulentydelser, mens jeg arbejder med rejser. Men det er en ansættelsesform, der passer mig fint. Som implant kan jeg jo bevare min branchetilknytning,« forklarer Helle Bronée.

Tilfreds økonomichef
Hos PA er økonomichef Tina Larsen meget tilfreds med, at det lykkedes at beholde firmaets travel manager, selv om man skiftede leverandør på erhvervsrejserne.

»Helle varetager jo nogle funktioner, der ligger ud over det sædvanlige. Hun fungerer som vores nordiske travel manager med ansvaret for, at rejsepolitikken overholdes. For os betyder det derfor meget, at vi ikke skal til at træne en ny medarbejder op,« siger Tina Larsen.

»Vi kunne naturligvis også overveje at have vores egen rejseafdeling med en PA-ansat travel manager. Men det har vi ikke volumen til. Løsningen med en implant passer os godt, for på den måde er Helle hele tiden opdateret på, hvad vi laver, på en helt anden måde, end hvis hun havde været outplant, altså placeret uden for huset hos bureauet,« mener Tina Larsen.

Helle Bronée erkender, at hun nogle gange kan føle sig lidt splittet. Men samtidig mener hun også, at den særlige jobsituation har vist sig at være en fordel.

»Jeg er jo svær at erstatte. Jeg kender efterhånden alle de 200 rejsende medarbejdere hos PA personligt. Jeg kender deres behov på rejsen, og jeg ved også, hvilke projekter de arbejder på, og hvad der kræves af en kursusrejse. Men selvfølgelig er jeg da også i min hverdag bevidst om, at mit forhold til PA Consulting er et kunde-leverandør forhold,« siger Helle Bronée.

Flere billige rejser
Som travel manager er det som nævnt hendes ansvar, at medarbejderne overholder firmaets globale rejsepolitik, som bl.a. siger, at man skal rejse billigst muligt. Og det er tilsyneladende lykkedes ret godt, mens Helle Bronée har haft ansvaret.

»I 2002 rejste PA mere end året før, samtidig med at PA reducerede rejsebudgettet med 20 procent. Firmaet fik altså flere rejser for færre penge,« som Helle Bronée udtrykker det.

Benytter lavprisselskaber
En af hemmelighederne bag besparelserne ud over gode rabataftaler er, at PA gerne benytter sig af lavprisselskabernes billige flybilletter. Man er således flittige kunder hos f.eks. Sterling, Virgin Express, Easyjet, Ryan Air, Malmö Aviation og Nordic East Link.

»PA har et relativt simpelt rejsemønster, hvor man rejser meget på særligt tre destinationer, nemlig Oslo, Stockholm og London, mens man rejser relativt få gange oversøisk. Når det kan hænge sammen, booker PA hos lavprisselskaberne,« forklarer Helle Bronée.

For økonomichef Tina Larsen er det ekstremt vigtigt, at rejsepolitikken om at »rejse billigst muligt« overholdes.

»Det skyldes blandt andet, at PA ofte viderefakturerer rejseudgifterne til konsulentvirksomhedens kunder. Der må altså ikke kunne rejses tvivl om, at vi sparer på udgifterne, når det overhovedet er muligt. Uanset om vi selv eller kunderne betaler,« fastslår Tina Larsen.