Transportopgaver flytter hjemmefra

Stadig flere danske virksomheder lægger hele eller dele af deres transportfunktion hos en ekstern leverandør, så de kan koncentrere sig om det, de er gode til.

H.P. Therkelsen A/S i Padborg spiller en central rolle som casevirksomhed i Den Danske Logistikanalyse udført af KPMG, hvor svar fra knap 100 logistikdirektører og chefer samt administrerende direktører i virksomheder viser, at halvdelen anvender såkaldte tredjepartsoperatører til at løse en eller flere logistikydelser. Og andelen vil vokse yderligere. - Der er typisk tale om virksomheder, der ønsker at reducere omkostninger og vil have en mere fleksibel løsning, så de kan koncentrere sig om deres kerneprodukt. Logistikfunktionen er oftest et sideprodukt for både mindre og store virksomheder inden for fødevareområdet, som vi opererer mest indenfor, siger adm. direktør Mogens Therkelsen.

H.P. Therkelsen indførte i 2000 en ny strategi om at tilbyde transportkøberne langt flere ydelser end blot at transportere gods ad landevejen fra A til B. Mogens Therkelsen skønner, at ca. en tredjedel af kunderne har lagt ansvaret for supplerende logistikydelser hos virksomheden, nogle kun en lille del, mens andre har overdraget det fulde ansvar til H.P. Therkelsen. Derved kan de nedlægge deres egen transportafdeling og spare faste omkostninger. De typiske tredjepartsydelser udført af H.P. Therkelsen er returvarehåndtering, i praksis hjemtransport, vask og klargøring af plastickasser og bokse, samt pakning og emballering af varer og ordrebehandling via eget it-system. I KPMG-undersøgelsen er fortoldning af import/eksportvarer topscorer hos de adspurgte virksomheder, idet 63 pct. benytter eksterne operatører på det punkt. - Jeg er helt overbevist om, at tredjepartslogistik vil vinde yderligere indpas i både bredden, antallet af kunder, og dybden, endnu flere opgaver for den enkelte kunde. Hvis vi ikke havde skiftet strategi, havde vi ikke haft den markedsandel og det fundament, vi har nu, siger Mogens Therkelsen.

Også for mindre firmaer

Han er ud over at være chef for transportvirksomheden i Padborg formand for International Transport Danmark, ITD, og her forsømmer han heller ikke en lejlighed til at udbrede budskabet om at, medlemsvirksomheder må tilbyde et bredere logistikprodukt end blot vognmandskørsel.

- Vi plæderer i ITD for, at virksomhederne, uanset forretningsstørrelse, skal specialisere sig i deres stærke sider. De mindre medlemsvirksomheder opfordrer vi til at gå sammen i netværk med fem-syv vognmænd, så de udnytter deres fælles styrke. Det er sundt for både transportkøbere og udbydere, at der findes små, mellemstore og store virksomheder i vores branche, siger Mogens Therkelsen. Den klare fremgang inden for tredjepartslogistik smitter ikke af på det seneste regnskab fra H.P. Therkelsen, idet overskuddet før skat er faldet fra 6,0 til 4,4 mio. kroner ud af en omsætning nær 250 mio. kroner. - Vi er uheldigvis ikke de eneste i branchen med en snæver indtjening. En overskudsgrad på to-tre pct. er normen for branchen, men nogle ligger under, adskillige også under nul. Vi er trods alt glade for, at vi har sorte tal. Mange faktorer, som vi ikke er herre over, spiller ind, og vi står over for indførelsen af maut''en og det nye arbejdsdirektiv, hvis virkning vi ikke kender. Derfor kan jeg heller ikke love bedre indtjening i år, siger Mogens Therkelsen. Omsætningen voksede i det seneste regnskabsår med 15 pct., og væksten skal ifølge strategiplanen være på 10-15 pct. årligt i de kommende år.