Transportkoncern må løbe stærkere

Læs mere
Fold sammen
En af landets sværvægtere inden for fødevaretransporter, Andreas Andreasen A/S, øgede via opkøb af to vognmandsvirksomheder og organisk vækst omsætningen med næsten 150 mio. kroner i det seneste regnskabsår. Indtjeningen tabte dog på grund af stigende oliepriser øg øget konkurrence i hele Europa fart, idet overskuddet før skat blev reduceret med syv mio. kroner til 17,3 mio. kroner. Med udsigten til indførelsen af den tyske vejskat, mauten, fra 1. januar og de komplikationer, det kan medføre, samt den fortsat benhårde konkurrence venter adm. direktør i Padborg-koncernen, Steen Sørensen, ikke at kunne forbedre den grundliggende utilfredstilfredsstillende indtjening i dette regnskabsår. - Vi føler, vi har forberedt så godt, som vi kan, på mauten, idet vi har installeret OBU i 90 pct. af vore egne biler, men det er stadig et spørgsmål, om vore underleverandører kan nå det. Om vi får de kødannelser og nedbrud i systemer, som vi alle frygter, må tiden vise, siger Steen Sørensen. Usikkerheden om, hvordan mauten virker i praksis, og den øgede konkurrence dæmper forventningerne til både omsætning og indtjening, der ventes at lande på omtrent det nuværende niveau. - Vi kan kun kigge indad og optimere vores eget produkt så meget som muligt. Vi har i forvejen gennemført en markant forandring og vækst i virksomheden i de seneste fire-fem år, siger Steen Sørensen.

Ved indgangen til seneste regnskabsår købte transportkoncernen vognmandsvirksomheden Holger Pagh ApS, og i år kom 50 pct. af KK transport A/S til. Sammen med vækst inden for flere forretningsområder og på enkeltmarkeder bidrager opkøbene til den pæne omsætningsvækst.

For et års tid siden etablerede Andreas Andresen en afdeling med nu seks ansatte i København, som har udvidet paletten med tredjelandskørsel med fullloads i Europa, og den aktivitet udvikler sig pænt støttet af medejeren, den tyske Nagel-koncerns europæiske net. Også det engelske marked, Skandinavien, Sydeuropa og de 10 nye EU-lande er vækstmarkeder, ligesom det russiske marked atter begynder at vise fremgang. Det er også på disse markeder, virksomheden skal hente væksten i de kommende år, ligesom der gennem datterselskaber og associerede selskaber er mulighed for at hente andele inden for distribution i Danmark.

Andreas Andresen henter ca. 95 pct. af sin omsætning inden for kerneområdet, køle/fryse-transporter, hvor kunderne er danske og udenlandske slagterier, mejerier, grossister og andre store fødevarevirksomheder. Trods den betydelige afhængighed af fødevaresektoren stræber koncernen efter at sprede risikoen.

- Vi er nødt til at have så bred en platform, at hvis en aktivitet falder bort, så har vi så stor volumen og tyngde på andre områder, at de kan rette forretningen op. Derfor må vi hele tiden tænke i aktivitets- og branchespredning, siger Steen Sørensen. Med til produktprogrammet hører også drift af køle- og frysehuse, og terminalen i Padborg er blevet udbygget med et par tusinde kvadratmeter. Desuden nyder Andreas Andresen godt af de over 60 køleplatforme, Nagel råder over i Europa. Nagel Logistik + Beteiligungs GmbH ejer 47,5 pct. af aktierne i den danske koncern.