Trafikminister har et stort checkhæfte

Tilskud: Efter flere måneders overvejelse og undersøgelse af, hvem der skulle afløse DSB ved den første toglicitation i Danmark har trafikministeren nu besluttet, at vinderen Arriva skal have yderligere 60 mio. kr. for at køre med tog.

Trafikminister Flemming Hansen (K) fortsætter med at gøre den første licitation over togdrift i Danmark til en ganske besynderlig affære, hvor millionerne sidder løst.

I januar måned var ministeren overordentlig tilfreds med ministeriets månedlange og grundige undersøgelse af de forskellige tilbud og deraf følgende valg af britiske Arriva til at betjene de jyske strækninger i udbud for 156 mio. kr. om året.

Flemming Hansen havde, forklarede han, sikret borgerne en besparelse på hen ved 30 pct. om året i forhold til den hidtidige betaling til DSB, men samtidig kasseret DSBs tilbud, som var yderligere 600 mio. kr. billigere end Arrivas.

Årsagen var, at DSBs tilbud ifølge sin ejer - Trafikministeriet - ikke ville give overskud, da det var baseret på for optimistiske prognoser for blandt andet stigningen i passagerantallet i kontraktsperioden.

Tillægskontrakt

Efter et voldsomt skænderi mellem ministeriet og DSBs bestyrelse, som var på nippet til at forlade bestyrelsesposterne, er ministeren efterfølgende blevet kritiseret af de lokale pendlere.

De mener, at Arriva med sine køreplaner ville køre med for få tog i myldretiden. Derfor valgte ministeren i går at indgå en ny tillægskontrakt med Arriva, som sikrer det britiske selskab yderligere op imod 60 mio. kr. over en otteårig periode og samtidig sikrer pendlerne en øget togdrift i myldretiden, så den modsvarer DSBs niveau i dag.

»Vi har lyttet til kundernes ønsker, og jeg er glad for den betydelige politiske opbakning til at udvide kontrakten med Arriva, således at vi kan imødekomme langt de fleste lokale ønsker til trafikbetjeningen.

Det har vi taget konsekvensen af, og med den nye aftale sikrer vi en god betjening, der fortsat er væsentligt billigere for staten end den hidtidige betjening,« siger Flemming Hansen.

Regeringen har fået opbakning til tillægskontrakten fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre.

Udspillet undrer

I Jernbanearbejdernes Fagforening stiller formand Flemming Bock, tillige medarbejdervalgt medlem af DSBs bestyrelse, sig aldeles undrende overfor ministeriets seneste udspil.

»Hvordan kan ministeriet afvise DSBs tilbud med baggrund i blandt andet DSBs forventninger om flere passagerer, når ministeren efterfølgende indgår endnu en kontrakt med Arriva, som indeholder flere tog, hvilket helt klart vil sikre dem flere passagerer. Trafikministeriet har nogle helt ekstraordinære måder at regne på for at nå frem til, hvad der må betegnes som en ideologisk og politisk afvisning af DSB,« siger han. Fra Arriva er beskeden kort og glad:

»Udvidelsen af driften er et resultat af et utroligt konstruktivt samarbejde mellem Arriva og Trafikministeriet«, siger adm. direktør i Arriva, Johnny Hansen.