Trælast-overskud ned

Dermed ligger resultatet midt i selskabets egne forventninger på 440-480 mio. kr., som senest blev fastholdt i forbindelse med

regnskabet for 3. kvartal i november.


For 2002 ventes omsætningen at stige til ca. 15 mia. kr. mod 14,6 mia. kr. i 2001,

mens det ordinære resultat før goodwillafskrivninger og skat ventes at blive på 470-510 mio. kr. Selskabet venter,

at der ikke vil ske en særskilt positiv udvikling i konjunkturerne.Personale-reduktion

Når der alligevel budgetteres

med en stigning i resultat skyldes det, at personalereduktionerne ventes at give en besparelse på ca. 80 mio. kr. Selskabet

gør opmærksom på, at personalereduktionerne også kan få effekt for omsætningen.


Selskabet

har i 2001 ændret regnskabspraksis for goodwill og udskudte skatteaktiver.


Goodwill aktiveres nu og afskrives, mens udskudte

skatteaktiver indregnes i balancen.


For 2001 har ændringen betydet, at koncernresultatet er reduceret med 63 mio. kr.,

mens de samlede aktiver er øget med 854 mio. kr., og egenkapitalen er øget med 826 mio. kr.


Goodwillafskrivningerne

er på 52 mio. kr. Nettoomsætningen er steget til 14,6 mia. kr. fra 13,1 mia. kr., svarende til en stigning på 11

pct. Opkøb udgør 1,8 mia. kr. af omsætningsfremgangen, hvilket betyder, at der har været en reel tilbagegang

i omsætningen. RB-Børsen