Torms største aktionærer er græsk skibsreders børn

Den græske skibsreder Gabriel »Villy« Panayotides afviser overraskende at eje rederiet Torms største enkeltaktionær Beltest - disse aktier kontrolleres i stedet af Panayotides' to børn. De har på knap to år scoret én milliard kroner på Torm.

Torms største aktionærer er  græsk skibsreders børn - 1
INTERVIEW

Overraskende for den danske rederibranche og det danske aktiemarked viser det sig nu, at den 48-årige græske skibsreder Gabriel Panayotides ikke er storaktionær i det ombejlede rederi Torm.

Det er derimod hans to børn via selskabet Beltest. Dermed er Torms største aktionærer to unge grækere - bosiddende i USA - der sidder på en formue i Torm på 1,2 milliard kroner.

Selv om Panayotides er medlem af Torm-bestyrelsen, og selv om han ved enkelte lejligheder har kommenteret den spændte situation mellem Torm og kollegaen og konkurrenten Norden, så er han ifølge egne oplysninger en af de absolut mindste aktionærer i Torm med blot seks aktier til en samlet værdi af 1.500 kroner.

Det har ellers hidtil været opfattelsen, at Gabriel »Villy« Panayotides kontrollerede det græsk-cypriotiske selskab Beltest Shipping Co. Beltest er den største aktionær i Torm med en ejerandel på 31 procent.

Den græske skibsreder er meget central i hele spillet omkring Torm og Norden, eftersom det blandt andet var personen Gabriel Panayotides, som Norden afviste, da Torm i sommeren 2002 lagde et fjendtligt overtagelsestilbud på Norden. Derudover fandt Norden-ledelsen ikke den tilbudte kurs attraktiv for langsigtede investorer.

Ikke i insiderregister
Gabriel Panayotides kom ind i billedet tilbage i 2000, da selskabet Excel Maritime, der er børsnoteret på American Stock Exchange i New York, købte en stor aktiepost i Torm af fire danske pensionskasser for en meget billig penge.

Disse aktier blev i april 2002 solgt videre til selskabet Beltest Shipping, som der ikke findes offentligt tilgængelige oplysninger på, og som er hjemmehørende i skattelyet Cypern.

Hidtil har det været opfattelsen, at Gabriel Panayotides også stod bag selskabet Beltest. Men de virkelige ejere af dette selskab er Gabriel Panayotides' to voksne børn, som bor i USA.

Det har den meget væsentlige konsekvens, at eftersom Panayotides ifølge egne oplysninger ikke har noget med dette selskab at gøre, så er Beltest-selskabet heller ikke omfattet af Torms insiderregister. De to børn kan altså frit handle Torm-aktier, mens faderen Gabriel Panayotides som bestyrelsesmedlem i Torm selvsagt er underlagt reglerne om insiderhandel.

Torm under pres?
Oplysningerne om de overraskende ejerforhold i Beltest kommer samtidig med, at slaget mellem Torm og Norden har skiftet karakter.

I første omgang var Norden den pressede, defensive part, men nu peger pilen ifølge vurderinger på aktiemarkedet i stigende grad på Torm selv. Nu er vurderingen, at Torm på et tidspunkt kommer i spil og pludselig kan være på helt andre hænder end i dag.

Aktiemarkedet betragter med andre ord Torm som en mere oplagt overtagelseskandidat end Norden. Det er et slagsmål om milliarder. Både Torm og Norden hører til de absolut bedste aktier på Fondsbørsen i de seneste år.

Gabriel Panayotides selv forstår ikke spekulationerne om, at Beltest alene skulle være involveret i Torm på kort sigt for at score en hurtig profit.

»Aktierne i Beltest Shipping har aldrig skiftet hænder. De ultimative ejere har altid været de samme,« siger han. »Beltest ejes af et holdingselskab, den har sin egen, uafhængige ledelse og bestyrelse.«

»Da Beltest blev aktionær i april 2002, blev det klart understreget, at Beltests investering i Torm var af langtidskarakter. Og man vil kunne se, at Beltest ikke har nedbragt sin ejerandel, men tværtimod købt yderligere op,« siger Gabriel Panayotides, som dermed optræder som en slags repræsentant i Danmark for Beltest-selskabet.

Underrettede bestyrelsen
Ville det ikke være relevant at oplyse aktiemarkedet og Københavns Fondsbørs om, hvem der er ejerne bag Beltest?

»Fondsbørsen har fået alle de relevante oplysninger, som gælder ifølge børslovgivningen. Og lad mig ved samme lejlighed slå fast: Selv om Beltest aldrig har udsendt nogen pressemeddelelse, så er kendsgerningerne disse, at en række af de artikler, der har været bragt i danske medier, er fremkommet med ukorrekte spekulationer med hensyn til, at jeg skulle være ejer af Beltest. Alle disse konklusioner har aldrig været bekræftet hverken af mig eller nogen i min familie,« siger Gabriel Panayotides.

Har Torm-bestyrelsen anmodet om oplysninger om, hvem der står bag Beltest-selskabet?

»Bestyrelsen har været velunderrettet, og jeg har oplyst Torm om, at jeg ikke ejer aktier i Beltest.«

Kan De oplyse om Beltests regnskabstal?

»Eftersom Beltest er et privatejet selskab, er det ikke op til mig - som ikke er medejer - at oplyse om selskabets regnskaber.«

Repræsenterer De Beltest i Torm-bestyrelsen?

»Alle bestyrelsesmedlemmer repræsenterer alle Torms aktionærer. Jeg er valgt ind på baggrund af mine erfaringer med shipping og ikke som en aktionær. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også sådan, at netop på grund af familierelationerne, så støttes jeg af Beltest og dets aktionærer,« siger Gabriel Panayotides.

The Dream Team
Arbejder De fortsat for en fusion mellem Torm og Norden?

»Det er op til formanden at svare på. Men jeg har altid været fortaler for sådan en fusion, som vil være til gavn for begge selskaber. Men det er klart, at for at en succesfuld fusion kan gennemføres, kræves ikke kun, at tallene passer sammen. Strategi, visioner og menneskelige relationer og engagement er også meget vigtigt.«

Har De kontakt med andre betydende ejere i Torm?

»Ja. Fordi jeg er i samme branche, som nogle af de andre aktionærer i Torm, så er jeg lejlighedsvis i kontakt med dem.«

Deres svigerinde Irini Nomikou købte for nogle måneder siden en aktiepost på 7,5 procent i Torm. Var det efter rådgivning fra Dem?

»Fru Nomikous køb af aktier i Torm er under ingen omstændigheder sket på baggrund af hverken rådgivning eller anbefaling fra min side,« siger Gabriel Panayotides.

Uopfordret ledsager Gabriel Panayotides sin omtale af Torm med en stribe lovord om selskabet og dets ledelse. Visionære og dynamiske mennesker med konstante ideer til vækst og udvikling, siger han om Torms topledelse. Han roser også personalet generelt samt virksomhedens drift og finanser.

»I Grækenland har Torm-ledelsen ry for at operere med det højeste niveau af kvalitetsskibe. Og den kommercielle afdeling opfattes af græske skibsejere som topniveau i verden. Græske skibsejere kalder den kommercielle ledelse for »the dream team«,« siger Gabriel Panayotides.