Torm seksdobler udbytte til aktionærerne

Torm opjusterer endnu engang. Trods milliardoverskud i 2003 betales ikke skat. Udbyttet til aktionærerne seksdobles.

Verdens største produkttankrederi, danske Torm, sejler videre på en gylden periode, som aldrig set tidligere i dansk søfart.

Torm opjusterede fem gange forventningerne til indtjeningen for 2003, og efter blot to måneder opjusteres nu også forventningerne til festen i 2004 med 50 procent.

I januar 2004 hed det, at Torm så frem til en indtjening på egne aktiviteter i 2004 på omkring 500 mio. kr. Nu lyder den forventning på 750-800 mio. kr. Torm fik et nettooverskud i 2003 på 1,05 mia. kr.

Den succesrige topchef i Torm, Klaus Kjerulff, mener ikke, at det behøver at stoppe her.

»Du skal huske på, at vi nu har forbedret vores resultat fire år i træk, og så må du ikke glemme, at ganske vist er vores aktiekurs steget markant de senere år, men det er sket fra et ganske lavt niveau,« siger han. Hans egen vurdering er, at aktiemarkedet først nu er ved at prisfastsætte Torm-aktien til, hvad den reelt er værd.

Torm beskæftiger »blot« 90 medarbejdere på hovedkontoret i Marina Park på Østerbro i København. Det sejlende personel i flåden udgør 600 mennesker.

Torm er stærke på først og fremmest tankfart og bulkfart, og det er ikke mindst på disse områder raterne er eksploderet efter det fortsatte væksteventyr i Kina. Især fragterne med jernmalm er steget kraftigt, både i volumen og rater. I 2003 var det aktiviteterne på tankområdet, der skubbede indtjeningen i Torm frem. I 2004 er trækdyret for indtjeningen bulkfarterne - tørlast.

Klaus Kjerulff vil ikke sætte tal på forventningerne til 2005 og årene frem, men siger: »Vi er fortrøstningsfulde på mellemlang sigt.«

Oversat til mere kontant tale betyder det, at ja, Torm forventer, at raterne og dermed indtjeningen kan fortsætte op nogle år endnu.

Industriel virksomhed
Den danske flåde, som er verdens yngste med blot en gennemsnitlig levetid på omkring fem år, nyder i disse år godt af de skærpede krav fra søfartsmyndigheder (IMO) og EU om udfasning af ældre, enkeltskrogede skibe.

Torm har således - sammen med sine pool-partnere - hele 30 skibe i ordre til bygning over de næste år.

Klaus Kjerulff understreger, at Torm med sin kraftige vækst har udviklet sig fra at være en »gårdejer« på havet til nu at være en industriel virksomhed, som selv i højere grad kan sætte dagsordenen. Og som dermed ikke længere er helt så afhængig af de meget store fluktuationer, der kendetegner på shipping.

Aktionærerne får kontant udbytte af aktiefesten i Torm. Udbyttet seksdobles fra to kr. pr. aktie til nu 12 kr. pr. aktie. En udlodning på over 200 mio. kr.

40 procent af denne udlodning sendes til Grækenland. Til familien Panoyotides. Den største enkeltaktionær er selskabet Beltest med 31 procent af Torm-aktierne. Dette selskab ejes af Gabriel »Villy« Panoyotides' to børn - selv er han medlem af Torm-bestyrelsen - og yderligere 7,5 procent ejes af selskabet Menfield, som igen kontrolleres af Panayotides' svigerinde.

Torms overtagelsesforsøg af kollegaen Norden, som ellers mislykkedes i sommeren 2002, har vist sig at være yderst guldrandet. Selv om det ikke lykkedes at overtage Norden, så lykkedes det for Torm at købe 33,35 procent af aktierne i Norden.

Den investering har hidtil kastet en urealiseret kursgevinst af sig på næsten to mia. kr. Alene i 2003 var gevinsten på 681 mio. kr.

Hidtil i år er den urealiserede kursgevinst opgjort til lige knap en mia. kr.

På trods af milliardoverskuddet betaler Torm ikke skat i 2003. Det skyldes overgangen til tonnagebeskatningen - det vil sige en årlig afgift på hvert skib. Lidt at sammenligne med registreringsafgiften på biler.

Klaus Kjerulff siger, at omlægningen til tonnagebeskatningen har været positiv for selskabet de første år, men at skatten til den danske statskasse fra 2004 og fremefter vil øges betragteligt.

Selv om Torm i går opjusterede endnu engang fik aktien klø på Fondsbørsen, fordi Torm faldt sammen med stort set alle andre aktier.