Topdanmarks indtjening faldet

Topdanmark fik et nettooverskud i 1. kvartal på 212 mio. kr - de 112 mio. er en ekstraordinær engangsindtægt.

Tilbagegangen skyldes dels Topdanmark Skadeforsikring, der har kæmpet med udgifter til genforsikring og ikke genforsikrede skader, dels et markant fald i moderselskabets investeringsindtægter.

Forsikringskoncernen, der sandsynligvis bliver KFX-selskab i juni, fik i 1. kvartal et nettooverskud på 212 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 161 mio. kr. i samme periode året før. Resultatet er påvirket af en ekstraordinær engangsindtægt på 112 mio. kr. efter skat på grund af en ændring af Topdanmark Livsforsikrings overskudsprincip. Det ordinære resultat før skat faldt til et overskud på 122 mio. kr. fra et overskud på 204 mio. kr., og ledelsen anfører, at det stort set er som budgetteret.

For hele 2002 venter Topdanmark fortsat et nettooverskud på 545 til 645 mio. kr., når der ses bort fra udviklingen i aktieposten i Danske Bank. Aktieposten er budgetteknisk sat til 300 mio. kr. Forventningerne er baseret på uændrede valutakurser, et stabilt renteniveau og et aktieafkast på 8,5 pct. om året i forhold til kursniveauet pr. 27 maj 2002.

Skadeforsikring bidrog til overskuddet før skat med 67 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 1. kvartal 2001. Når der ses bort fra aktieposten i Danske Bank er overskuddet i skadesforsikring dog mere end halveret, da det faldt til 50 mio. kr. fra 119 mio. kr.

Bruttopræmieindtægterne steg derimod til 1.552 mio. kr. fra 1.492 mio. kr.

Tilbagegangen i indtjeningen skyldes først og fremmest koncernens genforsikring. Topdanmarks udgifter til selve genforsikringen er steget, og samtidig har nogle store skader ikke været genforsikret. To storme i 1. kvartal 2002 betyder således erstatninger på 60 mio. kr., som ikke er genforsikret.

Det afspejler sig i combined ratio, der steg til 100,7 pct. fra 95,4 pct. Combined ratio er et forsikringsteknisk nøgletal, der er defineret som udgifter til skader, genforsikring, salg og administration sat i forhold til bruttopræmieindtægterne, og det går derfor bedst for selskabet, når combined ratio er mindst mulig.

Det noget mindre forretningsområdet Livsforsikring fik derimod et uændret overskud på 32 mio. kr. Topdanmark Links bidrag er et nulresultat, mens investeringerne gav et overskud på 14 mio. kr. svarende til et årligt afkast på 4,2 pct. For Livsforsikring steg præmieindtægterne til 539 mio. kr. fra 395 mio. kr.

- Præmiefremgangen ligger væsentligt over det generelle niveau i markedet, og det ventes, at præmiefremgangen også for hele 2002 vil ligge pænt over den generelle vækst i markedet, skriver Topdanmark.

Nye regler fra Finanstilsynet betyder, at overskuddet i Topdanmark Livsforsikring er gjort anderledes op end tidligere, og en korrigering herfor tilbage fra 1995 giver den ekstraordinære indtægt på 112 mio. kr.

Moderselskabet i koncernen fik i 1. kvartal et markant fald i overskuddet, da det blev på 23 mio. kr. mod 116 mio. kr. i 1. kvartal 2001. Det skyldes primært et lavere resultat af investeringsaktiviteterne.

/RB-Børsen/