Topdanmark til angreb på rentegarantien

Den omdiskuterede rentegaranti har været et dyrt bekendtskab for mange pensionsopsparere. Nu bliver der taget et opgør med den.

Læs mere
Fold sammen
Som det første pensionsselskab gør Topdanmark nu op med den rentegaranti, der hænger som en møllesten om halsen på hele pensionssektoren og har betydning for hundredtusindvis af danskere.

Selskabet har netop fået Finanstilsynets godkendelse til at dele milliard-formuen op i et af sine eksisterende selskaber og lægge den i to nye selskaber. Denne manøvre åbner for, at der i det ene selskab kan investeres langt mere aggressivt i aktier, mens der i det andet selskab vil blive ført en mere passiv strategi og investeret forholdsvist mere i obligationer.

»I det ene selskab har vi udelukkende de pensionsopsparere, der er garanteret et årligt afkast på 4,5 pct. Den garanti betyder, at der kun er plads til en yderst beskeden aktieandel på under 10 pct., mens der i det andet selskab »kun« er garanteret et langt mindre afkast. Og derfor er der plads til en aktieandel på f.eks. op til 30 pct.,« siger Chr. Sagild, direktør i Topdanmark.

Diskussionen om den omstridte rentegaranti på typisk 4,5 pct. har i årevis været et af de helt »hotte« emner i sektoren. Nationalbanken, regeringen, uafhængige eksperter og branchen selv har peget på det uhensigtsmæssige ved de høje garanterede afkast, som kunderne typisk blev stillet i udsigt i en periode, da renten var langt højere.

Nye lavere garantier
»Siden er der indgået rentegarantier på f.eks. 1,5 pct., men alligevel er der stadig tale om et stort problem, fordi pensionsopsparere med forskellige størrelser rentegarantier findes i samme selskab. Reelt har der jo været tale om en form for avanceret generationstyveri, for en »ung«, der sparer op til pension, har slet ikke samme behov som en ældre opsparer,« siger Anders Grosen, professor ved Institut for Regnskab og Finansiering ved Handelshøjskolen i Århus.

For at leve op til kravet om et afkast på 4,5 pct. - i en periode med en historisk lav rente - har pensionsselskaberne ganske enkelt ikke økonomisk råderum i form af store bonusreserver til at investere ret meget i aktier.

Beskedne afkast
Konsekvensen er derfor, at når aktietoget først kører derudad i fuld fart, er pensionsinstitutterne slet ikke med på vognen.

Sidste år steg KFX-selskaberne på Københavns Fondsbørs f.eks. med 22,5 pct., mens det amerikanske S&P 500-indeks steg med 26,4 pct. Alligevel formåede Danica med et afkast på 6,4 pct., Alm. Brand med et afkast 4,6 pct. og Nordea med et afkast i underkanten af seks pct. slet ikke at være med til kursfesten.

Problemet er, at kombinationen af en rentegaranti på 4,5 pct. og den lave rente har tvunget landets to suverænt største pensionsselskaber, Danica og PFA, til at have en aktieandel på under ti pct.

»Det er et stort problem, fordi det næppe er i de unges opspareres interesse, at aktierne udgør en så begrænset del af investeringerne. Men faktum er, at rentegarantien tvinger selskaberne til først og fremmest at handle i de ældres opsparerers interesse,« siger Anders Grosen, der betegner Topdanmarks initiativ som opsigtsvækkende.

Kompliceret operation
Finanstilsynet har fungeret som overdommer i opsplitningen af det eksisterende selskab for at sikre, at formuen ikke blev delt uretfærdigt:

»Der er naturligvis tale om en kompliceret operation, når et selskab skal splittes op i to, og værdierne skal deles. Men princippet er i realiteten ganske enkelt. Selskabet skal have nøjagtig rede på, hvem der har hvad til gode. Og derefter skal selskabets formue fordeles,« siger kontorchef, Charlotte Møller, Finanstilsynet.

I løbet af de kommende dage vil i alt 65.000 kunder i Topdanmark med en rentegaranti på 4,5 pct. og et nogenlunde tilsvarende antal kunder modtage brev om opsplitningen. Hvis nogen i det nye selskab med en rentegaranti på 4,5 pct. ønsker at gå over i det andet selskab med en højere aktieandel men uden tilsvarende høje rentegaranti, vil det være gratis.