Topchefer til eksamen

Bestyrelsesuddannelse er et relativt nyt fag på eksamenstavlen. Men flere og flere bestyrelsesuddannelser popper op, og stadig flere bestyrelsesmedlemmer er begyndt at efteruddanne sig. Berlingske Business Magasin var med, da 34 chefer var til eksamen i bestyrelsesarbejde på Copenhagen Business School.

eksamen: Anne Dorte Hermansen drøfter opgaven med holdkammerat Kaja Møller. Foto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Duften af sommer kildrede i næsen den lørdag morgen i slutningen af juni, hvor Berlingske Business Magasin ekstraordinært havde fået lov at være med, da det andet kuld af kandidater på Copenhagen Business Schools Executive bestyrelsesuddannelse var til eksamen.

Umiddelbart var der ikke mange eksamensnerver at spore blandt de 34 befarne erhvervsfolk med erfaringsrynker og titler med tyngde. En række store Cer var repræsenteret i eksamenslokalerne – CEOer, CFOer, COOer – de arvede penge, rådgiverne, en enkelt departementschef og dem, der allerede havde en bestyrelsespost. Alle havde de fundet vej til skolebænken for at dygtiggøre sig.

Atmosfæren var rar. Man fornemmede, at klassen havde befundet sig godt i hinandens selskab.

Der blev småsludret, drukket kaffe, spist croissanter og frugt, inden dagens mundtlige eksamen gik i gang som afslutning på det uddannelsesforløb, de var begyndt på i februar. Et forløb, som havde bestået af 12 moduler fordelt over 16 dage.

Hver især havde de inden dagens mundtlige eksamen afleveret 10-15 sider skriftlig besvarelse af den opgave, som de nu sammen med deres bestyrelse skulle fremlægge for censorerne på et 45 minutter langt bestyrelsesmøde.

Den individuelle besvarelse skulle demonstrere den enkelte deltagers evne til at ræsonnere over selskabsledelsesmæssige og strategiske problemstillinger på bestyrelsesniveau. Den skulle vise, at de formåede at skille det væsentlige fra det uvæsentlige og ad den vej nå frem til velovervejede beslutninger. Den mundtlige eksamen skulle derpå demonstrere deltagernes evne til at anvende deres viden og holdninger på en konstruktiv måde i det kollektiv, som en bestyrelse udgør.

Dagens mundtlige præstation plus den skriftlige opgave ville afgøre, om den enkelte deltager bestod med udmærkelse, bestod eller måtte til en ny eksamen. En veloplagt og begejstret Tom Jacobsgaard – ankermand og chef for CBS Bestyrelsesuddannelserne – holdt en lille peptalk, inden eksamen gik i gang med fem eksamensopgaver, der tog udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger - i store træk tæt på typiske hændelsesforløb, som har kunnet følges via pressen.

Større bestyrelsesfokus

Eksamensanstrengelserne på CBS denne sommerdag er i høj grad et resultat af, at interessen for bestyrelsesarbejdet er steget voldsomt i de senere år. Og samtidig er arbejdet blevet mere tidskrævende og mere professionaliseret.

Kapitalfondene har skubbet til udviklingen ved at have sat større fokus på ejernes interesser og på kvaliteten af bestyrelsen. Men også anbefalinger og regler for godt bestyrelsesarbejde har været medvirkende. Det startede tilbage i 1992 med The Cadbury Report fra Storbritannien, der herhjemme blev fulgt op af Nørby-udvalget i 2001, ligesom den amerikanske The Sarbanes-Oxley act, der var svaret på bl.a. Enron-skandalen, har spillet en rolle for det stigende fokus på bestyrelser.

Derfor er bestyrelsesmedlemmer i stigende grad begyndt at efteruddanne sig, akkurat som advokater, læger og revisorer længe har gjort.

Tunge navne

Tom Jacobsgaard er ret stolt af CBS Bestyrelsesuddannelser, der allerede i det første år har haft 120 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejere på skolebænken. Til efteråret vil yderligere 150 topledere deltage.

Der er to hovedprogrammer i CBS Bestyrelsesuddannelser: Board Leadership Masterclass, som er for de erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det er et kortere forløb end det, som dagens studerende har været igennem på Executive Bestyrelsesuddannelsen. Her har deltagerne været hele vejen rundt om bestyrelsesarbejdet, og de har gennem øvelser fået indblik i konkrete metoder og værktøjer.

Tom Jacobsgaard er ikke bange for at kalde CBS Executive Bestyrelsesuddannelserne »enestående på verdensplan.«

»Der er ingen andre, der har et program, hvor 15 bestyrelsesformænd, 12 professorer og 15 toprådgivere underviser,« siger han.

Initiativtagerne var professor Steen Thomsen fra CBS og Tom Jacobsgaard fra CBS Executive samt en række virksomheder, DI og Dansk Erhverv samt en række bestyrelsesformænd, der sammen stiftede Bestyrelsesforeningen den 7. maj 2013. Parallelt hermed etablerede foreningen sammen med CBS, Kromann Reumert, KPMG (nu EY) et fakultet bestående af 30 bestyrelsesformænd, 20 toprådgivere og 12 professorer.

Missionen for begge initiativer er at bidrage til at udvikle bestyrelsesarbejdet i dialog mellem erfarne bestyrelsesfolk, forskning og erhvervsliv.

Bestyrelsesformændene er blandt andet: Danske Bank-formand Ole Andersen, Sund & Bælt-formand Henning Kruse Petersen, William Demant-formand Lars Nørby Johansen, TDC-formand Vagn Sørensen, Novo Nordisk Fondens formand, Sten Scheibye, og Birgit Aagaard-Svendsen, der er direktør i J. Lauritzen og formand for Komitéen for god Selskabsledelse.

Professorkredsen tæller blandt andet Steen Thomsen, Majken Schultz og Thomas Plenborg. Rådgiverkredsen er blandt andet repræsenteret af Marianne Philip, der er partner hos Kromann Reumert, Peter Garth, der er partner hos EY, og Peter Levin, der er managing partner hos Egon Zehnder.

Uddannelsen er ren case-orienteret, virkelighedsnær og praktisk, fordi man ikke kan læse sig til, hvad der skal til for at blive et godt bestyrelsesmedlem, fastslår Tom Jacobsgaard. Selvfølgelig er der en række faglige kompetencer, som er nyttige at have inden for strategi, governance og finansiel viden. Alle emner, der indgår i bestyrelsesuddannelsen.

Synsvinklen er altid bestyrelsens, og der fokuseres på erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Undervisningen er udviklet og gennemføres i samarbejde mellem professorer, bestyrelsesformænd samt partnere fra Kromann Reumert og EY. Der er altid er mindst en professor og en bestyrelsesformand samt en rådgiver til stede i undervisningslokalet – og ofte fire-fem facilitatorer.

»I dag er bestyrelserne blevet vigtigere og vigtigere for at kunne varetage ejernes interesser. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal bruge mere tid på arbejdet og har mere behov for at få øget kompetencerne, og det gælder i høj grad også de mindre virksomheder,« siger Tom Jacobsgaard.

»Udgangspunktet for bestyrelsesuddannelserne skal være spændingsfeltet mellem forskning og praksis. Spørgsmålet er, hvad der sker i den sorte boks, som bestyrelseslokalerne er. Det er ikke offentligt, men det er dét, som deltagerne skal lære af, og det kan de ikke gøre via et foredrag,« siger han.

Tanken er, at inden bestyrelsesmedlemmerne kommer ud i virksomhederne, skal de selv have prøvet at være i en række forskellige situationer. Det er idéen bag de mange praktiske øvelser på bestyrelsesuddannelserne, forklarer han.

Koncentrerede miner

Da bestyrelseseksamenen gik i gang denne lørdag morgen, sad censorteamet klar på rad og række forrest i lokalet og bestod af: Bestyrelsesformand og partner hos Kromann Reumert Marianne Philip, bestyrelsesformand Steffen Lüders fra Mannov, bestyrelsesmedlem og forhenværende rektor på CBS Finn Junge Jensen, professor Thomas Ritter, partner hos Amrop Anne Mette Dissing-Immerkær og Tom Jacobsgaard fra CBS.

Alle kiggede op på de to skærme, hvor man hørte lyden af stole, der blev rykket ud, da den syv mand store bestyrelse satte sig. Enkelte rømmede sig. Det første hold var klar til dagens første fingerede bestyrelsesmøde i serviceselskabet United Care.

To kvinder og fem mænd satte sig om det hvide bord med kaffekopper, vandflaske, iPad og papirer.

Eksamensopgaven på fem sider var inspireret af faktiske begivenheder og konkrete virksomheder, men alle oplysninger om virksomheder, personer, begivenheder og fakta i casen var fiktion. Her et kort og groft skitseret resumé af casen:

United Care var en virksomhed, der tog sig at personlig pleje og rengøring til ældre og handicappede, der boede i deres eget hjem i Danmark. Den var en de af de føren­de på sit område og var en fusion af to selskaber, hvor den ene havde sin styrke i Jylland og den anden i Københavnerområdet. Selskabet beskæftigede 1.650 medarbejdere og gav for andet år i træk underskud. Rundt regnet en mio. kr. om måneden. Omsætningen var faldet med 22 procent, og samtidig var lønomkostningerne steget med 11 procent.

Selskabet havde store likviditetsproblemer. Kundeutilfredsheden var stigende, og der var problemer med både kvaliteten og medarbejderne. Selskabet manglede en klar strategi for fremtiden. Der blev hele tiden skåret i omkostningerne og reduceret i arbejdsstyrken. Den administrerende direktør havde sagt op, men tilbudt at blive, til en ny direktør var fundet.

Inden bestyrelsesmødet skulle kursisterne i den skriftlige opgave udarbejde en dagsorden, så mødets tre væsentligste problemstillinger blev diskuteret, og de skulle gøre rede for, hvordan de ville håndtere, at selskabets administrerende direktør havde sagt op.

I den sammenhæng skulle de tage stilling til, hvorvidt hun skulle stoppe øjeblikkeligt eller fortsætte i en overgangsperiode. De skulle berøre, hvilken profil den nye direktør skulle have, og hvilken søgeproces de ville sætte i gang. De skulle forholde sig til, om der skulle iværksættes en evaluering af bestyrelsen, vurdere United Cares strategiske udfordringer de kommende år, og endelig skulle de vurdere behovet for at indføre corporate governance-principper i selskabet.

Bestyrelsesmødet

For bordenden sad Anne Dorthe Hermansen, der til daglig er CFO hos IT-virkomsomheden Cbrain. Næstformand var Niels Korsholm, der er direktør for sin egen virksomhed, Korsholm Consulting.

Anne Dorthe Hermansen indledte dagens første fingerede bestyrelsesmøde med at byde velkommen. Koncentrerede miner prægede den syv mand store bestyrelse, der virkelig levede sig ind i rollerne. Anne Dorthe Hermansen gjorde opmærksom på, at tidsplanen var stram. De skulle nå meget på tre kvarter, men hun tog sig lige tid til at høre, om bestyrelseskollega Kaja Møller, der til daglig er næstformand i Fredericia Furniture, var frisk oven på gårsdagens sommerfest, og til at takke næstformand Niels Korsholm for at have droppet morgenens tennis.

»Vi står i en meget alvorlig situation. Vores CEO har sagt op. Vi har nogle nøgletal, der går i den forkerte retning. Vi har truende likviditetsproblemer, så der er noget, vi skal have attackeret på kort tid. Hurtigt.«

Tre områder skulle ifølge formanden drøftes på dagens bestyrelsesmøde:

For det første den økonomiske situation og kapitalberedskabet. For det andet ledelsesforholdene – herunder om man skulle have en ny administrerende direktør. Og for det det tredje den fremtidige strategi for United Care.

Stemning var hektisk i eksamenslokalet. Bestyrelsesmedlemmerne levede sig helt ind i deres roller, og man var ikke i tvivl om, at det var syv forskellige kompetencer, personligheder og temperamenter, der var til møde. Ingen fedtspillede.

Der blev også svirpet med krabasken: Havde formanden ikke ageret lidt vel sent? Og måtte de ikke erkende, at de som bestyrelse havde været for passive og ikke set de røde lamper, der havde blinket? Og skulle strategien ikke på plads, før man diskuterede profil på en kommende direktør?

Meningerne var delte, da der blev diskuteret, om selskabets administrerende direktør skulle stoppe øjeblikkeligt, eller om man skulle tage imod hendes tilbud om at blive, til en ny direktør var fundet.

Formanden skar igennem, men var også lyttende.

Plenum og censorer

Debatten blev fulgt intenst i plenum. Censorerne havde flittigt skrevet på deres blokke og papirstumper. Tom Jacobsgaard havde gået rundt og hygget sig og kommenteret med gestik og små kommentarer, men han spjættede, da der fra bestyrelsesgemakket lød:

»Ingen ledelse er værre end dårlig ledelse.«

Den visdom udløste en del latter.

De 45 minutter gik rapt - og dagens første eksamenshold var tilbage i plenum og til censorernes bedømmelse og debriefing som det hedder på moderne managementdansk på CBS.

Der blev leet, da Finn Junge drillende prikkede til sin sidekammerat i censorpanelet – headhunter Anne Mette Dissing-Immerkær – og fortalte, at hun havde nikket voldsomt, da det i bestyrelseslokalet var blevet forslået, at bestyrelsen skulle søge en headhunters råd, når en ny direktør og de øverste ledelseslag samt bestyrelsen skulle evalueres.

Headhunteren nikkede smilende.

Advokat Marianne Philip, professor Thomas Ritter og formand Steffen Lüders gav ros og ris.

»Jeg synes, det var skidegodt,« rundede ankermand Tom Jacobsgaard af.

Og så bragede klapsalverne.

Men dagen var langt fra slut. Næste bestyrelsesmøde begyndte om et øjeblik.

Og da dagen gik på hæld, havde alle fem bestyrelser bestået.

Efterspil

Men er deltagerne nu blev bedre bestyrelseskandidater af at have siddet på skolebænken?

Det mener dagens bestyrelsesformand i United Care, Anne Dorthe Hermansen, ikke: »Det bliver du kun i kraft af den ballast, du kommer med via din faglige karriere. Men du styrker din egen bevidsthed om, hvad det vil sige at indgå i en bestyrelse. Kurset klæder dig godt på, så du kan udvikle dig til at blive et godt bestyrelsesmedlem.«»Vi ved jo godt, at den virkelige verden er anderledes, men vi fik nogle redskaber til at prikke i den virkelighed, vi befinder os i,« vurderer hun.