Top10-ordenes danske forklaringer

Det betyder ordene fra Merriam-Websters liste på dansk. Opslagene er hentet på online-udgaven af Gyldendals Røde Ordbøger: Engelsk-dansk.

1. Blog

Ikke i Gyldendals Røde - endnu.

2. incumbent

sb. indehaver af et præstekald; (am.) indehaver af et embede; adj. (am.) siddende (fx the incumbent President); incumbent (up)on som påhviler; påhvilende; it is incumbent on you to det påhviler dig at; det er din pligt at.

3. electoral

adj. valg- (fx system); vælger-; valgmands-; kurfyrstelig; electoral college: forsamling af valgmænd; valgmandsforsamling;

electoral pact: listeforbund; Electoral Prince: kurfyrste.

4. insurgent

adj. oprørsk; sb. oprører

5. hurricane

sb. orkan (vindstyrke 12)

6. cicada

sb. cikade

7. peloton

Hovedfeltet i et cykelløb (Ikke i den røde i denne betydning)

8. partisan

sb. partigænger; partifanatiker; (frihedskæmper) partisan; (hist. slags spyd) partisan; adj. partibundet; partipolitisk; partisan-

9. sovereignty

sb. suverænitet; herredømme

10. defenestration

sb.: The _ of Prague (hist) vinduesudsmidningen i Prag.

At smide nogen eller noget ud af et vindue. Er desuden navnet på et amerikansk satirisk onlinemagasin, faj@berlingske.dk