Tomandsfirma henter forsvarsordre til 50 mio. kr.

Forsvarsindustrien. Rubtec Aps. i Horsens får, via tysk selskab, ordre på næsten 50 mio. kr. i forbindelse med ombygning af seks bjærningskøretøjer til det danske forsvar. Dele af ordren sendes videre til kolleger i netværket CenSec.

Det er ikke kun de store industrikoncerner, der kan snakke med om ordrer til forsvarsindustrien.

Sidste år gik en række små og mellemstore, danske virksomheder sammen i netværket CenSec netop for at arbejde sig ind på dette store marked, og nu har én af dem fået et gennembrud, som flere af netværkets medlemmer får glæde af de kommende år.

Det er Horsens-virksomheden Rubtec Aps., der i allerhøjeste grad lever op til smv-betegnelsen.

Virksomheden har to medarbejdere; mand og kone.

Gennembruddet er en ordre på næsten 50 mio. kr. Den egentlige ordregiver er det danske forsvar, der skal have ombygget seks såkaldte bjærgningskøretøjer.

Ordren havnede oprindeligt hos det tyske selskab, Flensburger Fahrzeugbau (FFG), som er specialist i fremstilling af bæltekøretøjer og, som har leveret bjærgningskøretøjerne i Danmark.

Claus Laursen, indehaveren af Rubtec, har gennem mange år haft et tæt samarbejde med tyskerne i kraft af, at det danske firma er leverandør af gummitrædepuder til bæltekøretøjer.

Da ombygningsordren blev aktuel, var han ikke sen til at gøre FFG opmærksom på CenSecs tilstedeværelse.

Omfattet modkøbsaftalerSom alle andre udenlandske leverandører af materiel til det danske forsvar er FFG også omfattet af de såkaldte modkøbsaftaler eller industriaftaler, om man vil, der skal sikre, at de udenlandske leverandører lægger ordrer i Danmark, der modsvarer den ordre, de udenlandske leverandører får til det danske forsvar.

Det har gennem adskillige år været sådan, at de udenlandske leverandører har haft svært ved at indfri disse forpligtelser. De har kort og godt skyldt en masse ordrer herhjemme, men nu har Rubtec med den nye ordrer gjort gælden lidt mindre.

Virksomheden vil ikke selv effektuere hele ordren. I stedet vil Claus Laursen lægge store dele af den ud hos nogle af de andre deltagere i CenSec, for Rubtec er i dag ikke nogen produktionsvirksomhed.

CenSec administreres fra Center for Underleverandører, hvor direktør Peter Aarø Rasmussen er begejstret over nyheden.

- Det er et slående bevis for, at det lønner sig at tage del i et netværk. Uanset, om man kan lide det eller ej, må vi se i øjnene, at alt i øjeblikket bliver større og større, og derfor bliver erhvervslivets aftaler også større. Det er en stor udfordring for alle små og mellemstore virksomheder, som alene i kraft af deres størrelse risikerer at blive diskvalificerede til ordrer, siger han.

Produktion i CanadaRubtecs hovedproduktion foregår i dag i Canada under navnet Industrial Rubber, der ligger på den canadiske østkyst.

Hertil flyttede Rubtec sine produktionsmaskiner, da Claus Laursen overtog virksomheden.

I en årrække var virksomheden en del af Viborg Slidbanefabrik, men da den franske Michelin-koncern overtog virksomheden, var man ikke interesseret i produktionen af gummitrædepuder og vejhjul til primært militære formål.

På det tidspunkt beskæftigede virksomheden godt en halv snes ansatte i produktionen, men Claus Laursen valgte at outsource produktionen til sin canadiske samarbejdspartner.

Maskinerne blev transporteret over Atlanten, men nu skal nogle af dem tilbage til Danmark igen, for Claus Laursen lægger ikke skjul på, at han er produktionsmand med stort P.

- Da jeg overtog Rubtec havde jeg håbet på at kunne finde støtte til at opretholde produktionen herhjemme, men det lykkedes ikke, og jeg havde ikke mod på at belåne alt til skorstenen for at kunne fortsætte. Til gengæld fik jeg stor canadisk støtte til flytningen af produktionsanlægget, men nu er det planen at flytte noget af produktionen hjem igen, og det skal ikke mindst ses i lyset af de forsvarsordrer, vi allerede har og dem vi forventer, siger han.

Claus Laursen oplyser i øvrigt, at et søsterselskab, McWinn, der er leverandør af et patenteret system til rensning af luftfilterindsatser, også er på vej til at få del i en modkøbsordre.

McWinns systemer er oprindeligt udviklet i Canada med henblik på genanvendelse af det canadiske militærs luftfiltre.

Imidlertid er servicen blevet udvidet til også at omfatte civile kunder i Canada.

Claus Laursen købte i fjor produktionsudstyr til produktion herhjemme og etablerede McWinn Aps.