Toldkontrol over for nye EU-lande

Danmark vil opretholde toldkontrollen over for de nye medlemmer af EU frem til 2008-2009: Det betyder maksimum et karton cigaretter ved indrejse fra otte af de ti nye lande.

Danmark vil de næste fire-fem år rent toldmæssigt behandle otte af de ti nye medlemmer af EU, som om de fortsat stod uden for fællesskabet.

»Vi har fået Europa-Kommissionens samtykke til at behandle landene i en overgangsperiode, som var de tredielande. Det vil sige, at vi opretholder normal toldkontrol med landene,« siger kontorchef Ulla Trolle, Told- og Skattestyrelsen.

De ny medlemslande skal leve op til visse minimumskriterier på afgiftsområdet, og kun Malta og Cypern opfylder i øjeblikket kriterierne.

I forbindelse med optagelsesforhandlingerne blev der besluttet overgangsordninger, der for Tjekkiet og Sloveniens vedkommende varer til udgangen af 2007, mens Slovakiet, Ungarn og Polens ordninger varer til udgangen af 2008. Længste overgangsperiode har de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen, som skal leve op til kravene inden udgangen af 2009.

Samme sag i Tyskland
Det betyder i praksis, at rejsende fra disse lande højst må medbringe 200 cigaretter fra disse lande.

Desuden gælder der også restriktioner ved indførelse af røgtobak fra Tjekkiet og Estland.

Danmark er ikke ene om at føre denne politik. Også Tyskland har besluttet at behandle de nye lande som tredjelande. Det vil sige, at allerede ved grænsen mellem Polen og Tyskland gælder begrænsningen på 200 cigaretter. Skulle det lykkes at få cigaretterne gennem Tyskland uden at blive stoppet, vil cigaretterne i Danmark stadig blive behandlet som indført fra de nye medlemslande.

20 styk for fire kroner
Det er især Estland, Letland og Litauen, som er interessante i denne sammenhæng, fordi cigaretpriserne her er meget lave. En pakke Prince koster således 11,20 kr. i Estland, 8,90 kr. i Letland og 9,90 kr. i Litauen mod 29,50 kr. i Danmark, fremgår det af et svar fra Finansministeriet til Folketingets Finansudvalg.

Men de populæreste mærker i de tre lande er endnu billigere. Her er prisen i Estland 8,20 kroner, Letland 3,90 kroner og 5,50 kr. i Litauen.