Told og Skat ser nærmere på web-firmaer

Landets mange web-firmaer bliver nu genstand for en nøjere granskning af Told og Skat. Web-virksomheder har ofte skiftende og svært gennemskuelige indtægter.

Manglende kendskab til rækken af web-firmaer får nu Told- og Skattestyrelsen til at gennemføre en grundig gennemgang af virksomhederne.

Gennemgangen er et af to særskilte pilotprojekter i den kommende ligningsplan, og den skal blandt andet afdække, om web-firmaerne unddrager sig skattekontrol.

»Der er opstået en lang række web-firmaer, som erhverver indkomst på en anden måde end traditionelle firmaer. Nogle har fundet en niche, hvor de har kunnet overleve på en god idé, andre udfører en art konsulentopgaver for andre firmaer i form af hjemmesidedesign og hjemmesidedrift,« hedder det i planen for pilotprojektet.

Told og Skat hæfter sig ved, at folkene bag web-firmaerne ofte har skiftende og svært gennemskuelige indtægter, fordi de stammer fra såvel løbende konsulenthonorarer og betaling via internettet som fra større engangsindtægter ved afhændelsen af en god idé, en rettighed eller et brand.

Derfor skal projektet ifølge planen være med til at »sikre, at det ikke er et erhvervsområde, som alene i kraft af sin livscyklus i praksis er et kontrolfrit område« og samtidig »belyse, i hvilket omfang branchen har ubeskattede indkomster.«

Desuden vil Told og Skat undersøge, hvilke indtægter der kendetegner sådanne firmaer og afdække, hvordan man kan udføre kontrol af indtægterne.

Et web-firma udvikler hjemmesider til virksomheder. De kan også sørge for opdatering og almindelig vedligeholdelse af siden samt rådgive virksomheden.