Tørt vejr giver højere el-priser

Højere energiforbrug og færre kraftværker betyder, at vi i Norden risikerer at stå over for energimangel. Bliver regnen og blæsten væk, får vi underskud af energi, og det vil presse priserne op.

Danske el-kunder bør bede til de svenske og norske vejrguder, for næste gang regnen bliver væk i længere tid i vores nabolande, stiger vores el-priser.

Det slår organisationen Nord-El fast i sin nye første samlede udviklingsplan for det Nordiske elsystem.

Nord-El er et samarbejdsorgan for de såkaldte systemansvarlige netselskaber i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså de selskaber, der skal sikre, at alle forbrugere kan få den el, de behøver.

Organisationen konkluderer, at hvis uheldet er ude, kan vi risikere at komme til at mangle energi i Norden.

Det skyldes, at el-forbruget er vokset op gennem halvfemserne samtidig med at en del ældre kraftværker er blevet afviklet, mens der næsten ikke er bygget nye.

Får man så et såkaldt tørår - det vil sige et år med lidt regn, kan vandkrafterne i Sverige og Norge ikke følge med, og landene kommer til at mangle energi.

Det øger efterspørgslen og vil presse priserne op på el i hele Norden, der er tæt forbundet i et el-net.

»De nordiske energiministre har forpligtet sig til at hjælpe hinanden i enhver situation, og det gælder på godt og ondt. Derfor kan vi ikke bare lade svenskerne og nordmændene klare sig selv, hvis de pludselig står med et el-underskud, og vi har overskud, og det gælder også den anden vej rundt,« siger Paul-Federik Bach, underdirektør i Eltra, der er systemansvarligt selskab for det jysk-fynske el-system.

Nord-el har regnet ud, at i 2005 vil Finland være i energimæssig balance, mens Danmark har overskud af energi. Derimod vil Norge og Sverige have et underskud på ca. 16 TeraWatt-timer (16 milliarder KiloWatt-timer).

Det svarer til 45 procent af Danmarks samlede energiforbrug. Det kan kun hænge sammen, hvis 2005 bliver et vådt år.

Bliver regnen derimod væk, bliver der energimangel, og så vil priserne stige på el - også i Danmark, selvom vi egentlig har nok til eget forbrug.

»Der er kun to løsninger på det her. Enten skal der bygges flere kraftværker, eller også skal folk til at spare på strømmen,« siger Paul-Frederik Bach.