To seriøse bejlere til Post Danmark

Det er formentlig kun Deutsche Post og hollandske PTG, der har overskud og styrke til at købe sig ind i Post Danmark, når 25 pct. af aktiekapitalen skal sælges.

Læs mere
Fold sammen
Folketinget tager om en uge fat på at diskutere de vilkår, som Post Danmark skal arbejde under i fremtiden.

Det vil sige spørgsmålene om eneretten på at befordre småbreve og pligten til at afhente breve, hvordan det skal gøres, samt hvor fintmasket nettet af posthuse skal være.

Den reviderede lovgivning bliver blandt andet afgørende for, hvor meget Post Danmark skal koste, når staten senere sætter en fjerdedel af aktierne til salg som led i privatiseringsprocessen.

Trafikministeriets rådgiver omkring aktiesalget, Rothschild, har netop været på turné hos potentielle investorer, og kom i sidste uge hjem med godt en håndfuld interesserede.

Her er Deutsche Post og hollandske PTG realistiske bud på kommende medejere af det danske postvæsen.

Allerede sidste forår bebudede Deutsche Post-chefen Klaus Zumwinkel, at Europas største postkoncern ville deltage i privatiseringen, når Danmark sætter 25 pct. af postvæsenet til salg.

Og tyskerne ser ud til at ligge i stærk konkurrence med hollænderne.

Globale virksomheder
De to børsnoterede postkoncerner Deutsche Post og hollandske PTG udgør den europæiske førstedivision og har som de eneste gennemført en voldsom omvæltning fra nationale postvæsener til globale transport- og logistikkoncerner.

For tyskernes vedkommende er det blandt andet sket gennem opkøb af DHL og schweiziske Danzas, der i forvejen havde opslugt svenske ASG. Endvidere har tyskerne bebudet opkøb i nabolandene.

Hollænderne blev globale gennem opkøbet af logistikgiganten TNT.

Hollænderne fører
I anden division ligger britiske Royal Mail og franske La Poste, der også har foretaget opkøb af større, internationale transportvirksomheder.

Men de har begge store problemer at slås med, og de mangler i øjeblikket økonomisk styrke til at fortsætte internationaliseringen.

Royal Mail kører således med stort driftsunderskud. La Poste kører med et minimalt driftsoverskud, og står over for stor personaleuro og strejker, fordi det franske postvæsen nu skal i gang med at droppe tjenestemandsbegrebet. En proces, som Post Danmark allerede er kommet igennem uden de store sværdslag.

Hollandske TPG er i førertrøjen i Europa, hvad angår driftsindtjening med ni pct. af omsætningen.

Deutsche Post er også blandt de bedste med en driftsindtjening på fem pct. Og Post Danmark ligger tæt på tyskerne.

De nationale postvæsener i Belgien og Irland kører med underskud, og der er stort set ingen driftindtjening hos de statslige kolleger i Sverige og Østrig.

Hvornår, salget af Post Danmark-aktier finder sted, står endnu hen i det uvisse. Post Danmarks øverste chef Helge Israelsen og bestyrelsesformanden Fritz H. Schur udtaler sig ikke om privatiseringsprocessen. Den behandles i Trafikministeriet, hvor man også holder kortene tæt til kroppen.