To danske stålgrossister på vej mod milliardfusion

To af landets absolutte sværvægtere i stålindustrien med en samlet omsætning på 3,5 mia. kr. har efter

adskillige år under samme koncern valgt at slå pjalterne sammen.


Stålgrossisterne SC Sørensen A/S i

Randers og Lemvigh-Müller & Munck A/ S med hovedsæde i København, vil i fremtiden gå under navnet LMG

Stål A/S.


Stordriftsfordele og nedlæggelse af dobbeltfunktioner vil betyde væsentlige besparelser i begge selskaber.

LMG Stål A/S forventes at få en omsætning i det første leveår på 2,3 mia. kr. og bliver derved

nogenlunde på størrelse med konkurrenten Sanistål A/S, der sidste år lå på knap 2,4 mia. kr.

i omsætning.


- Det har været indlysende at lægge de to virksomheder sammen, når vi faktisk har været

i familie med hinanden i syv år, siger adm. direktør for det nystiftede selskab, Søren Hoff-Jessen, der har ledet

SC Sørensen i de seneste ni år.


SC Sørensen og Lemvigh-Müller og Munck har siden 1995, da J-F. Lemvigh-Müller

Holding overtog samtlige aktier i SC Sørensen arbejdet tæt sammen omkring især købs- og salgsfunktioner.

Både SC Sørensen og Lemvig-Müller & Munck er begge landsdækkende selskaber, men har indtil fusionen enedes

om at koncentrere aktiviteterne i henholdsvis Vest- og Østdanmark.Penge til automatisering

Det er udsigten til en

lang række store investeringer i moderniseringer af begge virksomheder, der for alvor satte gang i fusionstankerne.


Begge

selskaber stod for at skulle investere adskillige millioner i ny og bedre logistikstyring og avanceret informationsteknologi. En anden væsentlig

årsag til fusionen er et ønske om at opnå bedre indtjeningsgrader end man har set tidligere i de to selskaber.


Besparelserne

i forbindelse med sammenlægningen giver sig dog ikke udslag i billigere priser, men vil blive brugt til investeringer i produktionsapparatet,

som vil blive automatiseret løbende de nærmeste år, oplyser Søren Hoff-Jessen.


Inden sammenlægningen

havde de to selskaber tilsammen omkring 600 ansatte. Fusionen vil i første omgang betyde afskedigelser af omkring 30, men på længere

sigt vil den stigende automatisering koste endnu flere medarbejdere jobbet.


I forbindelse med fusionen sker der også ændringer

i et andet selskab i Lemvigh-Müller Gruppen. Tidligere adm. direktør i Lemvigh-Müller & Munck A/ S, Claus Roe

Eriksen, får nemlig ansvaret for Dansk Leca A/S. Selskabet, der tidligere alene var et produktionsselskab, bliver nu et mere

helstøbt selskab med egen salgs- og marketing-afdeling.