To bioethanolprojekter klar til topmøde

Prestige. De to projekter for fremstilling af bioethanol ved hjælp af biologiske restprodukter bliver begge klar til det internationale klimatopmøde i København i december 2009.

Det internationale klimatopmøde, der afholdes af den danske regering i december 2009, får nu mindst to internationale prestigeprojekter inden for fremstilling af bioethanol at vise frem for internationale repræsentanter, miljøforskere og regeringschefer

Langt hovedparten af bioethanol fremstilles i dag ved hjælp af afgrøder som korn og sukkerrør.

Men de to danske projekter, som begge nu meldes klar før det internationale klimatopmøde, vil benytte biologiske restprodukter, såkaldt 2. generationsteknologi, der er langt mere avanceret, fordi sukkerforbindelserne er langt sværere at frigøre til fremstilling af bioethanol.

Det ene projekt er fra DONG-konsortiet. Det består af Statoil, Danisco og AgBioEnergy, der vil fremstille 4,5 mio. liter bioethanol ved hjælp af halm. Dette konsortium har efter at have besluttet ikke at bygge en bioethanolfabrik på Statoils raffinaderi i stedet valgt at satse på 2. generationsteknologi ved Asnæsværket, hvor bioethanolen fremstilles ved hjælp af halm.

I og med konsortiet nu har undgået en VVM-godkendelse, får det næsten et år foræret af myndighederne og kan dermed opfylde regeringens ambitioner om at få demonstreret så meget klima- og miljøvenlig dansk energiteknologi som muligt ved klimatopmødet i København.

Biogasols fabrik på Bornholm har de seneste syv måneder arbejdet for at få VVM-godkendt anlægget. Denne virksomhed vil fremstille bioethanol ved hjælp af vådt halm, som ikke kan afbrændes, og våde græsser samt gyllefibre.

Demonstrationsanlægget vil fremstille ti mio. liter bioethanol. Demonstrationsanlægget producerer 10 millioner liter bioethanol og godt 10.000 tons brændselspiller samt fire millioner kubikmeter biogas, som omdannes til el og varme.

Biogasol arbejder sammen med Novozymes på enzymområdet og har selv udviklet softwaren til fremstillingen af bioethanol. På hardwaresiden har Biogasol følgende samarbejdspartnere:

Siemens har international erfaring, styrke og viden om automation, styring, regulering af anlægget.

Alfa Laval har kompetencer, erfaring og viden inden for separation, varmevekslere og filtrering, som er vigtige bestanddele af produktionsanlægget.

AgroTech leverer viden og udvikling inden for udvikling og håndtering af biomasser. Grundfos bidrager med pumpesystemerne.