To ægtefæller gik i en ægte fælde

Læs mere
Fold sammen
Så skete det igen! - Et ægtepar, der har arbejdet sammen om deres firma i 20 år, fik et chok, da kvinden som 60-årig

ønskede at gå på efterløn. I stedet for efterløn til en ægtefælle, endte de med at gå

i en ægte fælde.Hvorfor??

Første problem

De er ikke lige gamle!. Ægtemanden er kun midt i

halvtredserne. Han kan derfor ikke selv gå på efterløn, og hun kan ikke ophøre uden videre, som reglerne

er.Hun har arbejdet med det administrative arbejde på gammeldags manuel facon, men revisor og bank anbefalede kraftigt

overgang til EDB og andre elektroniske løsninger for at opnå en mere effektiv styring. Hun magter ikke at sætte

sig ind i alle de elektroniske opgaver, og da hun har fået sit efterlønsbevis, beslutter hun at stoppe og søge

efterlønnen. Ægtefællen/virksomheden antager derfor i stedet en anden, der har de nødvendige kvalifikationer

til det administrative arbejde fremover.Der er mange udtrædelsesparagraffer for medarbejdende ægtefæller i

mindre virksomheder/under 20 ansatte (uanset om det er personligt ejede eller i selskabsform), men selv om vi har fået forbedringer

og senest i november 2002, og der er blevet færre sager, er der stadig mange huller at falde i.

Andet problemVirksomheden

drives som et selskab med ca. 12-14 ansatte og med en lønsum på ca. 3 mio. Hvis man nu, inden der blev søgt efterløn,

havde trappet ned til under 2 mio. kunne ægtefællen have udtrådt efter 11 i ophørsbekendtgørelsen.Man

tænker naturligvis ikke i paragraffer på den måde, når man driver virksomhed, men man er så efterfølgende

nødt til at se, om der er andre muligheder/paragraffer.Det kunne være 9, nr. 1., hvor der kan ske ophør,

hvis der i stedet for ægtefællen bliver ansat en ny medarbejder med de særlige faglige kvalifikationer, som virksomheden

har brug for. Nyansættelsen skal være betinget af en driftsomlægning, anskaffelse af ny teknologi i virksomheden eller

lignende.

Tredje problemA-kassen giver afslag. Man mener ikke, at der er opstået et behov for særlige faglige

kvalifikationer til at udføre hovedparten af hustruens hidtidige arbejdsopgaver. Hun får faktisk det råd, som mange

andre har fået: "Lad dig skille", så kan du få efterløn". Det var ikke lige den løsning,

hun havde tænkt sig.

Andre muligheder?Et fuldtids lønmodtagerjob i en anden virksomhed, - hvis man altså

som det grå guld kan få et sådant - dermed ville hun kunne bevise sin udtræden af virksomheden.En sidste

mulighed er, at virksomheden sælges/lukkes. Så kunne ægtemanden få job eller understøttelse og så

kan hustruen få sin efterløn (efterlønsbeviset har hun jo fået).Sagen blev anket. Det gav uvished

i 6 måneder - en periode, hvor der skulle indsendes blanketter om, at hun ikke var i arbejde - selv om hun ikke fik efterløn,-

samtidig med at ægtefællen/ virksomheden har fået udgifter til en ny administrativ medarbejder. - Så kommer

afgørelsen. Et afslag med samme begrundelse som fra A-kassen.Hustruen er reelt ophørt i virksomheden, og der er

ansat en anden i stedet, og det burde være grund nok, men det er det altså bare ikke.Ak ja, den dejlige selvstændighedskultur.

- Den er dejlig, så længe alt går godt, og man ikke kommer i klemme i systemet! - Er det virkelig måden at

behandle selvstændige på efter et langt liv på arbejdsmarkedet? Jeg synes, at det er utroligt, at det stadig gælder

om at tænke "strategisk og bureaukratisk", hvis ikke man vil lukke virksomheden. Det er sørgeligt, at to ægtefæller

skal opleve afslutningen på deres fælles arbejdsliv som en ægte fælde.(Ægteparrets navne er mig

bekendt).