To-årig klausul for bank

I to år må Egnsbank Nord eller den nye Nordjyske Bank drive virksomhed i Aalborg, der helt overlades til Spar Nord og

andre banker. Konkurrenceklausulen har været til drøftelse med Konkurrencestyrelsen, der i den forbindelse har bekræftet,

at en sådan tidsbegrænset konkurrenceklausul ikke strider mod konkurrencelovens regler.


De to nordjyske banker Egnsbank

Nord og Vendsyssel Bank fusionerer med førstnævnte som fortsættende bank under det nye navn Nordjyske Bank.


Spar

Nord Bank ejer 50,5 pct. af aktiekapitalen i Vendsyssel Bank. RB-Børsen