Tilskud: 140.000 kr. per mand

Erhvervsstøtte: Hver eneste ansat på de danske værfter modtager små 140.000 kr. i offentligt tilskud. Alligevel er beskæftigelsen mere end halveret på syv år.

Det har været ualmindelig svært for politikerne at acceptere, at Danmarks tid som stor værftsnation er ved at rinde ud. Den ene støtteordning har afløst den anden, men alligevel er værfterne lukket på stribe, og beskæftigelsen i branchen er raslet ned.

I 1993 var der 12.000 ansatte på de danske skibsværfter. I 2000 var det tal faldet til 5.800, ifølge Danmarks Statistik. Til trods for, at der op igennem 90erne er blevet spenderet knap seks milliarder offentlige kroner på at holde liv i branchen.

Den sidste direkte støtteordning blev standset med udgangen af 2000. Det var en EU-ordning, hvor det offentlige gav et tilskud på ni procent af prisen på hver eneste nybygning. Men ordningen optræder stadig på finansloven, fordi de skibe, der blev bestilt i 2000 får tilskud, selvom de først bliver bygget nu.

Også i år koster værftsstøtten derfor det offentlige små 800 milioner kroner. Det svarer til knap 140.000 kroner per ansat i branchen. Det betyder, at tilskuddet er stort set lige så stort, som det beløb skibsværftsarbejderne betaler i skat.

Men støtten ophører altså, når værfternes ordrebøger er tømt for de bestillinger, der blev afgivet i 2000. Med mindre Europa-Kommissionen får vedtaget sit forslag om at genoptage støtten. Den har forslået, at der gives et tilskud på seks procent resten af året, og på 14 procent, hvis skibet bygges i konkurrence med et koreansk værft.

Det forslag modarbejdes af den danske regering og af den tilbageværende del af værftsindustrien. Og den dyrtkøbte erfaring fra de sidste ti år er da også, at det ikke vil være nok til at standse udviklingen.