Tilladelse til satellitsystem

Læs mere
Fold sammen
- Vi går i gang med at forhandle nu, og det er målsætningen, at vi er færdige inden for tre måneder,

siger COO i Thrane & Thrane, Henrik Lunde, til RB-Børsen.


Tilladelsen har som sådan kun ubetydelig økonomisk

betydning for Thrane & Thrane, men en egentlig aftale om udvikling af en BGAN-brugerterminal kan få "væsentlig

økonomisk betydning", oplyste selskabet. Hvis der indgås en aftale vil betalingen til Thrane & Thrane ske i

rater, som afhænger af opfyldelsen af en række delmål (milestones).


- Der vil være tale om en "milestone-kontrakt",

hvor vi modtager betaling, når vi når en milestone, siger Henrik Lunde og tilføjer, at forhandlingerne vil omhandle

definition af milestones og betalingernes størrelse. RB-BørsenPositivt aktieafkast

De af SkandiaLinks pensionsopsparere

som havde placeret midlerne i afdelinger med udenlandske aktier, fik overvejende positive afkast i fjerde kvartal 2001. Gennemsnitligt

blev det til et positivt afkast på 18,16 pct., men der var store forskelle afdelingerne imellem.


- Alt taget i betragtning

er vi tilfredse med resultatet. Med recession og tragedien den 11. september kunne det have gået endnu værre. Markederne har

rettet sig i fjerde kvartal og givet et flot afkast. Vi tror på et godt 2002 for vores kunder, siger direktør i SkandiaLink,

Gerner Abildtrup.


I bunden findes to afdelinger med speciale i japanske aktier, Schroders Japan og SGF, JP Morgan Fleming Japan,

som gav negative afkast på henholdsvis 2,76 pct. og 0,58 pct. I toppen findes Alfred Berg Rusland, som gav et positivt afkast

på 45,5 pct. På andenpladsen ligger Schroders Fjernøsten med et afkast på 39,04 pct., og tredjepladsen indtages

af Credit Agricole Funds Nye Markeder med afkast på 36,75 pct., meddelte SkandiaLink mandag. RB-Børsen

Selskaber

tager større risiko

Danmarks forsikringsselskaber lever livet farligere efter terrorangrebet på World Trade Centre i New

York. Genforsikringsselskaberne, som udgør sikkerhedsnettet under selskaberne, har sat en øvre grænse for, hvor

meget der kan udbetales ved en enkelt begivenhed. Og det efterlader en større regning til selskaberne selv, hvis det værste

skulle ske.


- Hvis der sker noget absud stort i form af et terrorangreb, så kan de danske selskaber komme i knibe, vurderer

vicedirektør i Alm. Brand, Finn Fabricius.


En så stor skade kunne være et flystyrt på Rådhuspladsen

i København eller på Rigshospitalet, som på samme tid ville udløse erstatninger på en lang række

forsikringer. De fleste selskaber har opsagt de største policer, som inkluderer terror. De skal nu forhandles med nye vilkår.

RB-BørsenRegeringens finanslov klarRegeringens bebudede milliardbesparelser er nu på plads. Finansministeriet

færdiggjorde mandag de sidste tekniske dele af finansloven for 2002 - afstemning af tal og økonomiske systemer - inden lovforslaget

sendes til trykning senere på ugen. Finansminister Thor Pedersen (V) præsenterer derefter finanslovforslaget den 29. januar, hvorefter

statens husholdningsbudget ventes vedtaget af Folketinget i midten af marts. De mange ministerier har endeligt udmøntet Thor

Pedersens sparekrav på en procent i år. I 2003 skal der spares tre pct., året efter fem pct., og i 2005 skal den

samlede besparelse være på syv pct. i forhold til sidste år. Samtidig har regeringen sat navn på de 60 råd,

nævn og puljer, som må lade livet. Denne besparelse, på formentlig 1,5 mia. kr., skal godkendes af regeringens koordinationsudvalg

tirsdag. Desuden lovede Venstre og Det Konservative Folkeparti allerede inden folketingsvalget at spare mindst 1,5 mia. kr. på

ulands- og miljøbistanden.RB-BørsenGenmab viser fremskridtBiotekselskabet Genmab vil på onsdag præsentere

sine seneste fremskridt på JP Morgan H&P Healthcare Conference i San Francisco, meddeler Genmab. Selskabet vil blandt andet

beskrive overgangen til at være et selskab med produktudvikling efter tilladelsen til fase III-forsøg med HuMax-CD4,

der benyttes ved behandling af ledegigt.


- Konferencen giver os mulighed for i videre udstrækning at præsentere Genmabs

spændende udvikling, som vil hjælpe os med at få efterspurgte produkter til behandling af cancer, ledegigt og psoriasis

på markedet, meddeler Genmabs adm. direktør, Lisa N. Drakeman.


JP Morgans konference inden for sundhedssektoren

er en årligt tilbagevendende begivenhed. Den finder i år sted fra i dag til og med torsdag, og der ventes at komme 3500

investorer, analytikere og erhvervsledere. RB-Børsen