Tilfredsstillende resultat

Basisindtjeningen blev inklusive handelsindtjening 2246 mio. kr. mod 2236 mio. kr. i 2000, og eksklusive handelsindtjeningen 1795

mio. kr. mod 1697 mio. kr. Basisresultatet faldt til 512 mio. kr. fra 621 mio. kr. Det niveau venter banken at kunne fastholde i 2002.

Banken foreslår et uændret udbytte på 15 kr. pr. aktie og giver samtidig et indløsningstilbud til aktionærerne

i Egnsbank Fyn, hvis bestyrelse og direktion anbefaler tilbuddet. Nettorenter og gebyrer blev for Sydbank-koncernen opgjort til 2175

mio. kr. mod 2098 mio. kr. i 2000. Tab og hensættelseskontoen blev øget til 260 mio. kr. fra 229 mio. kr. RB-Børsen

Vestjysk

Bank fik tilbagegang

Vestjysk Bank mere end fordoblede tab og hensættelser i 2001, og det førte til et mindre overskud

end i 2000. Banken fik et nettooverskud på 32 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 38 mio. kr. i 2000. Nettorente- og

gebyrindtægterne steg til 217 mio. kr. fra 205 mio. kr., mens der blev hensat 77 mio. kr. til tab og hensættelser mod

32 mio. kr. året før. Banken nedjusterede i december sine forventninger til et overskud efter skat med 20 mio. kr. til

cirka 30 mio. kr.


Det var anden nedjustering i regnskabsåret, som også bød på en enkelt opjustering

tilbage i april som følge af en vundet skattesag. Foruden større tab og hensættelser er udgifterne til personale

og administration steget med små 11 mio. kr. til 124 mio. kr. i 2001, men det blev mere end opvejet af en stigning i kursgevinsten.

RB-BørsenLollands Bank fik tilbagegang

Større hensættelser og filial-investering i bl.a. Nykøbing

Falster gav Lollands Bank tilbagegang i 2001. Banken fik et nettooverskud på 8,3 mio. kr. mod 10,5 mio. kr. året før.

Overskudet før skat faldt til 13,2 mio. kr. fra 15,0 mio. kr., mens nettorente- og gebyrindtægterne steg til 59,5 mio.

kr. fra 56,3 mio. kr. Bestyrelsen anser trods tilbagegangen resultatet for tilfredsstillende og indstiller, at der udbetales et udbytte

på 20 kr. for 2001, hvilket også var beløbet i 2000. Resultatet blev stort set som ventet ved halvårsrapportens

offentliggørelse i august. For 2002 venter banken et overskud før kursreguleringer, tab og hensættelser på

godt 18 mio. kr. RB-BørsenLundbeck indgår licensaftaleMedicinalvirksomheden Lundbeck har indgået

en licensaftale med Warren Pharmaceuticals og investeret fem mio. dollar (ca. 42,6 mio. kr.) i det amerikanske selskab, oplyser Lundbeck.

Aftalen indebærer, at Lundbeck får visse rettigheder til Warrens teknologi inden for vævsbeskyttelse. Foruden Lundbeck

har også BankInvest Biomedical Venture investeret 5 mio. dollar i Warren Pharmaceuticals. RB-Børsen

Dankort-vedtægter

godkendt

Konkurrencerådet har godkendt vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S, oplyser rådet. Dermed

en endnu en hindring ryddet af vejen på pengeinstitutternes rejse mod muligheden for at pålægge forretningerne gebyrer

for anvendelse af det næsten enerådende betalingskort. En sådan mulighed forudsætter ændring af betalingsmiddellovens

paragraf 14, og Folketingets forudsætning for at ændre den paragraf er, at der er reel konkurrence på betalingskortmarkedet.

Etableringen af Dankort A/S peger i den retning. Dankort A/S ejes af de danske pengeinstitutter og er dannet ved udspaltning fra

PBS Holding A/S. RB-Børsen