Tilfredshed hos H+H

Så sent som i midten af januar opjusterede koncernen sine forventninger til et overskud på 155-160 mio. kr. fra tidligere

ventet 140-150 mio. kr.For 2004 venter ledelsen, at overskuddet før skat stiger til 180-200 mio. kr. Samtidig med årsregnskabet

oplyser bestyrelsen, at den 52-årige Hans Gormsen er udset til at efterfølge koncernens adm. direktør Jørgen

Ajslev, som stopper på posten i april 2005, når han fylder 62 år. Hans Gormsen er ansat fra 1. april i år,

og vil fungere som viceadministrerende direktør til Jørgen Ajslev fratræder. Justeret for engangsudgifter i 2002

på 79 mio. kr. var fremgangen i resultatet sidste år på 34 mio. kr. eller 27 pct. Der har været en betydelig

fremgang inden for koncernens primære forretningsområde, der er produktion og salg af porebeton, som er samlet i H+H Celcon.

Det ordinære resultat før skat herfra steg således med 30 pct. til 152 mio. kr. Det skyldes primært købet

af koncernens tyske fabrikker i 2002, samt omstruktureringer i Danmark i samme år. Det har bevirket fremgang i resultat for

de to markeder på over 40 mio. kr. i 2003 i forhold til 2002.Omsætningen steg godt 13 pct. til 1583 mio. kr. Heraf

bidrager H+H Celcon med 1325 mio. kr. og H+H Fiboment med 262 mio. kr. I sidste uge oplyste koncernen, at der er indgået endelig

aftale om salget af H+H Fiboment, som koncernen ejer halvdelen af. I Tyskland og Danmark steg omsætningen inden for porebeton

samlet med hele 49 pct. til 445 mio. kr. En del af fremgangen skyldes dog, at de tyske fabrikker kun indgik med syv måneder

i 2002-regnskabet. Overskuddet før skat blev næsten femdoblet til 51 mio. kr. Resultatet for Tyskland isoleret set betegnes

som meget tilfredsstillende, mens det danske blot betegnes som tilfredsstillende efter mindre vanskeligheder i starten af året.