Tilbyd motion før lægen gør det

Skattereglerne er på kollisionskurs med sund fornuft: En medarbejder beskattes af motion, som arbejdsgiveren tilbyder. Pengene bruges bl.a. til at betale for motion på recept, når medarbejderens helbred skranter, og han er blevet til en patient.

FYSISK AKTIV: Flere virksomheder har måttet skrinlægge planerne om at give medarbejderne mulighed for at dyrke idræt og motion i arbejdstiden. Blandt dem er i pressen nævnt Coloplast og Novo Nordisk. Problemet er, at medarbejderne skal betale skat af gratis motion og vejledning. Derfor vil det koste den enkelte medarbejder mange penge at tage imod tilbuddet.

Hvorfor lægger man den slags begrænsninger på fremsynede virksomheders lyst til at tage et medansvar for deres medarbejderes ve og vel? For deres sund- og førlighed på det lange sigt? Det er da ikke særlig klogt. Er der nogen forklaring på det?

Vi ved, at 20-30 procent af den danske befolkning er så fysisk inaktive, at det er til fare for deres sundhed. Fysisk inaktivitet kan føre til udvikling af aldersdiabetes, overvægt, forhøjet fedtindhold i blodet og forhøjet blodtryk. Mindst hver fjerde hjertetilfælde skyldes for lidt fysisk aktivitet.

Vi ved, at regelmæssig fysisk aktivitet - i dagliglivet på arbejdspladsen, i skoletiden eller i fritiden - har sundhedsgavnlige effekter på en lang række af kroppens funktioner og virker forebyggende mod sygdom. Vi ved, at fysisk aktivitet har en række positive elementer ud over det sundhedsfremmende. Det drejer sig bl.a. om livsglæde, leg og socialt samvær.

Vi ved, at fire ud af 10 svarer, at de mangler tid til fysisk aktivitet, fordi den bruges på arbejde eller familien - motionen kan ikke indpasses i hverdagen.

Vi ved, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive af moderat intensitet mindst en halvt time dagligt, helst alle ugens dage.MILLIONTILSKUD: Det er paradoksalt, at den medarbejder, der af sin arbejdsgiver får tilbudt motions- og træningsfaciliteter, skal beskattes, altimens vi kan læse glade meddelelser om, at »motion på recept« er en stor succes. Ribe Amt var det første amt, der indførte motion på recept, og man har nu betalt milliontilskud hertil.

I lægemanualen om motion på recept kan man læse, at »... man skal gøre sig klart, at det at udskrive motion på recept i virkeligheden er en absurd handling...« Det er vel egentlig ikke absurd, thi vi ved, at motion hjælper - men det bliver absurd, når skatteregler begrænser erhvervsvirksomheders muligheder for at komme lægen i forkøbet ved tilbud om motions- og vejledningsfaciliteter på arbejdspladserne.

Større fitnesscentre har oprettet specielle hold i samarbejde med patientforeninger med sagkyndig hjælp fra speciallæger. Der er oprettet »hjertehold«, »gigthold«, »seniorhold«, »diabeteshold« og hold for overvægtige. Samtidig må private virksomheder skrotte planerne om at tilbyde motion som forebyggelse. Suk og sic!FORFALD: I Sverige er der ikke skat for medarbejdere, der har kollektiv adgang til sportsfaciliteter. Det samme gælder i Tyskland, Storbritannien og USA (hvor også ægtefæller og børn må bruge faciliteterne uden skattemæssige konsekvenser).

Symbiosen mellem virksomheden, medarbejderen og motionen har meget for sig: Medarbejderen har bedre mulighed for at få tid til motionen, hvis den kan passes ind i programmet i løbet af arbejdsdagen. Ikke nødvendigvis i arbejdstiden, men gerne i forlængelse af denne, så transport og spildtid undgås. Det bør erhvervslivet kunne tilbyde, uden at den enkelte skal betale ekstraskat (som på grotesk vis skal finansiere motion for dem, der kan få den på recept).

For nylig udtalte kronprins Frederik sin bekymring om danskernes sundhedsproblemer: »Det er klart, at computeren optager tid, men det er vigtigt at holde den fysiske form for øje.«

Og det er ganske vist. Skal vi så ikke lade de fremsynede virksomheder, som gerne vil give en hånd til den gode sag få lov - frem for at afvente det triste stadie, hvor lægen har lov til at skrive motionen ud på recept?