Tilbage til virkeligheden

I Erhvervsbladet fra den 9. august kan man læse om SKATs bestræbelser på, at anmodninger om bindende svar behandles så hurtigt som muligt.

Jeg tror ikke, der er nogen i systemet, der er i tvivl om vigtigheden af, at bindende svar opleves som et fleksibelt og målrettet instrument, der skal sikre skatteyderne vished forud for en transaktion frem for at tingene skal falde på plads i den efterfølgende kontrol. Det er både skatteydere og myndigheder interesserede i.

Men det er forkert, når Henrik Friis fra HTS udtaler, at det oprindelige lovforslag havde som forudsætning, at det er alle sager, der skal løses indenfor gennemsnitligt 30 dage.

Allerede i første punkt i bemærkningerne står der, at " Forslaget går ud på, at en skatteyder med mindre komplicerede forhold indenfor kort tid (omkring 1 måned).

Ordningen er efterfølgende blevet udvidet og dækker i dag alt fra ukomplicerede fore-spørgsler om enkeltpersoners forhold til principielle sager om selskabers udlandsforhold.

Ingen der arbejder professionelt med skattesager kan have haft en forventning om, at sidstnævnte sager indgår i bestræbelserne på gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 30 dage.

Det er helt urealistisk.