TIC hjælper de små med benchmarking

De små og mellemstore produktionsvirksomheder får nu tilbudt et nyudviklet benchmarking-værktøj af TIC. Det

skal være med til at forbedre deres konkurrenceevne.


I slutningen af januar skubber TIC Danmark en landsdækkende benchmarking-kampagne

igang under titlen "Mål dig med de bedste". Og benchmarking handler netop om, at virksomheder måler sig med

de bedste i branchen på en række områder. Målingerne sammenlignes også med virksomheder på tværs

af brancher. Resultatet giver et godt overblik over virksomhedens stærke og svage sider.


Marketingchef Johannes Grane Larsen,

TIC Danmark, fortæller, at TIC-systemet netop er færdig med at uddanne mere end 60 virksomhedsrådgivere i at gennemføre

interview, analyser og opfølgning inden for benchmarking.


- Vi forventer at gennemføre benchmarking i mindst 400

virksomheder inden årets udgang, siger Johannes Grane Larsen.


TICs mål er, at mindst 50 pct. af de deltagende virksomheder

bruger resultaterne til at igangsætte konkrete forbedringer på de områder, hvor TIC Benchmarking peger på

svagheder.


- Benchmarking er meget udbredt i store virksomheder. Der har manglet gode metoder til de små og mellemstore

virksomheder, men det er der rådet bod på nu, siger han. Johannes Grane Larsen siger, at de små og mellemstore virksomheder

har et særligt behov for hjælp, fordi de ofte har så travlt med at få dagligdagen til at hænge sammen,

at de mangler overskud og overblik til at udvikle deres forretning.


Det nye benchmarking-værktøj har TIC udviklet

i samarbejde med Syddansk Universitetscenter og det private konsulentfirma Ni-Con.


Desuden har flere hundrede små og mellemstore

danske virksomheder medvirket i udviklingsarbejdet.


TIC arbejder som gratis rådgiver med erhvervsfremme for de små virksomheder.

TIC finansieres af staten og amterne.


Der er 17 TIC-centre i Danmark.