Thrane & Thrane sælger datterselskab til medarbejdere

Kommunikationskoncernen Thrane & Thrane har solgt datterselskabet ELS, European Satellite Link, til ESL Holding der er repræsenteret ved to Thrane & Thrane medarbejdere, Nikolaj Hvegholm og Henrik Christensen, der samtidig fratræder.

Salget af ESL ventes endeligt gennemført inden udgangen af august 2007.

Frasalget skyldes, at Thrane & Thrane ikke har indpasses ELS i koncernens fremadrettede strategi og dermed ikke med fordel kunne integreres i Thrane & Thrane.

ESL vil som fortsætte som Certified Thrane & Thrane-Partner.

Transaktionen medfører ingen ændringer i Thrane & Thranes forventninger for regnskabsåret 2007/08.