Thorsen og Trads prøver at planlægge fremtiden

Rasmus Trads og Kurt thorsen har begge haft kontakt til kriminalfororgen for nærmere detaljer om afsoningen.

Den tidligere direktør for PFA Byg Rasmus Trads er parat til at skifte den hjemlige bopæl i Måløv vest for København ud med en adresse i det nordsjællandske. Trads vil hurtigst muligt have afsonet sin straf på fire års fængsel for sin rolle som Kurt Thorsens medhjælper i PFA-sagen, og det skal helst ske tæt på familien.

"Jeg har haft kontakt med Kriminalforsorgen i dag mandag. Og de behandler ikke min sag før om to til tre uger, da den først skal af de officielle kanaler, inden de får den i forsorgen. Men jeg fik at vide, at jeg kan sende en ansøgning om, hvor jeg gerne vil afsone. Så det vil jeg selvfølgelig gøre," siger Rasmus Trads til Ritzau.

Også Kurt Thorsen har haft kontakt til Kriminalforsorgen: "Jeg vil godt høre om deres "tilbud", hvor jeg kan komme til at afsone, og hvordan reglerne er. Jeg skal lige have tid til at tilrettelægge mit arbejde, og jeg skal finde ud af, hvordan rammerne for at kunne fortsætte det er i fængslet," siger Kurt Thorsen.

Thorsen fik seks år i Østre Landsret som hovedmanden i sagen om de falske PFA-garantier for 3,6 mia. kr. Og med afsoningen forude har Thorsen valgt fortsat at holde sine forretninger på vågeblus.

"Jeg troede, jeg skulle i gang, når sagen var afsluttet i landsretten, og jeg var blevet frifundet. Men jeg har lige aflyst en større forretningsrejse til New York, Sydamerika og Frankrig," siger han.

Hverken Trads eller Thorsen kommer ind til afsoning nu og her.

Hos Kriminalforsorgen får man nemlig først en sag fra politiet, når ankefristen på dommen er udløbet. Fristen er på to uger.

Forsorgen ser hver enkelt sag igennem og kigger på blandt andet typen af kriminalitet, om fangen er farlig, og hvor den kommende fange ønsker ophold, inden man finder logi for den kommende tid til afsoneren.

Som en tommelfingerregel afsoner man totredjedele af den straf, man er blevet idømt ved en domstol, før Justitsministeriet afgør, om der skal ske en prøveløsladelse.

Desuden kan en varetægtsfængsling trækkes fra straffen, ligesom isolation trækker yderligere fra med en dag for tre dage i isolation.

En tidligere prøveløsladelse kan også komme på tale, hvis der er særlige omstændigheder som sygdom eller et godt jobtilbud, der taler for det.

Generelt kræver en prøveløsladelse, at der ikke er risiko for ny kriminalitet samt udsigt til et fornuftigt liv med bopæl og indtægt.

Ritzau